company-providing-management-training-office-space-business-incubator-business-training-programs-shared-administrative-service-concept_335657-2152

Produktivnost zaposlenih – Saveti za poboljšanje performansa kompanije

Uspeh i produktivnost preduzeća direktno su vezani za produktivnost zaposlenih. Ako ste voljni da postignete ciljeve, postavite veće targete i postignete željenu snagu, morate se pobrinuti da vaši zaposleni postignu svoje ciljeve i time doprinesu produktivnosti kompanije.

Menadžeri moraju pratiti produktivnost zaposlenih i raditi na poboljšanju iste. Kako su se potrebe zaposlenih vremenom značajno promenile, postalo je neophodno zadovoljiti ih i obezbediti im pogodno radno okruženje kako bi povećali svoju produktivnost.

Ako su vaši zaposleni iskreno strastveni u poslu i raduju se dolasku na posao svakog jutra, veća je verovatnoća da će dati sve od sebe i napornije raditi. S druge strane, nezadovoljni zaposleni imaju tendenciju da popuštaju na poslu i smanjuju produktivnost.

Zbog toga organizacija mora da prati produktivnost zaposlenih i primenjuje načine za povećanje iste tokom vremena. Iako ne postoji standardna procedura za merenje produktivnosti zaposlenih u organizaciji, evo osnovnog pristupa koji će vam dati ideju o tome koliko su vaši zaposleni produktivni.

Metrike za produktivnost zaposlenih

Najčešće korišćeni metod merenja produktivnosti zaposlenih je upoređivanje performansi zaposlenih sa troškovima koje oni donose u vašoj organizaciji. Ovde je cilj da se utvrdi vrednost koju zaposleni daje za iznos koji kompanija troši.

Ako želite da kvantifikujete produktivnost zaposlenog, možete početi jasnim definisanjem standarda učinka za vaše zaposlene prema kojem ćete meriti nivo njihove produktivnosti. Zatim izračunajte ukupan iznos namenskih sati ili minuta koje vaši zaposleni provode u vašoj organizaciji. Na primer, ako vaši zaposleni rade pet dana u nedelji po osam sati dnevno, oni na poslu provedu 40 sati ili 2400 minuta svake nedelje.

Nakon izračunavanja vremena koje vaši zaposleni provedu na poslu, oduzmite sate ili minute koje niste potrošili, dodajući na njihovu produktivnost. Ovo vreme uključuje pauze za ručak, sastanke, odlaske, kratke pauze u kancelariji i drugo vreme van radnog vremena.

Na primer, od ukupno 2.400 minuta provedenih u radu, ako vaš zaposleni provede 30 minuta u pauzi za ručak, 30 minuta u ostalim kratkim pauzama i jedan sat na sastancima svakog dana, od nedeljnog vremena koje zaposleni provodi radeći možete da oduzmete 500 sati . To bi značilo da je vaš zaposlenik produktivan 1.900 minuta u nedelji.

Možete predstaviti produktivnost svog zaposlenika deljenjem neto minuta provedenih na poslu sa ukupnim raspoloživim radnim vremenom u nedelji. Držeći se istog primera, produktivnost vašeg zaposlenika bila bi 79%.

Sada kada smo razgovarali o kvantifikovanju produktivnosti zaposlenih, evo nekoliko najvažnijih saveta za povećanje produktivnosti vaših zaposlenih na poslu.

Pružanje podrške zaposlenima

Velika produktivnost zaposlenih zavisi od podrške koju pruža poslodavac. Uobičajeno je da se zaposleni susreću sa problemima tokom rada – rešite ih na najbolji mogući način. Ako ste voljni da povećate produktivnost svojih zaposlenih, pobrinite se da u svojoj organizaciji imate HR službu koja bi pomogla zaposlenima.

Moderna služba za pomoć zaposlenima jedno je rešenje za niz izazova sa kojima se suočavaju vaši zaposleni. Vođena veštačkom inteligencijom, ona razume kontekst problema sa kojima se suočavaju vaši zaposleni i pruža im rešenja prilagođena samo njima.

Pošto vaši zaposleni mogu dobiti brza i personalizovana rešenja za svoje probleme, više će se usredsrediti na posao koji treba obaviti – povećavajući time svoju produktivnost. Štaviše, integrisana podrška zaposlenima čini da se zaposleni osećaju cenjenim u kompaniji, što opet rezultira većim angažovanjem.

Efikasan onboarding zaposlenog

Prvih nekoliko nedelja su uvek ključne za novog zaposlenog, kao i za organizaciju. Ovaj period gradi osnovu za putovanje koje će zaposleni krenuti sa vašom kompanijom. Uvek je ključno da efikasno sprovedete onboarding zaposlenih kako biste povećali njihovu produktivnost.

Odvojite dovoljno vremena za planiranje procesa onboardinga i podelite ih u različite faze. Uvek obezbedite da se novi zaposleni osećaju prijatno u novom radnom okruženju. Zaposleni će moći da daju sve od sebe samo ako im je prijatno sa novim članovima tima.

Veliki deo onboardinga zaposlenih uključuje pružanje savršene dobrodošlice. Obavezno im poželite toplu dobrodošlicu (lično ili putem e-pošte). Pošaljite personalizovan mejl sa njihovim akreditivima za prijavljivanje za platforme na kojima će raditi, detalje o svojim kolegama i liderima, smernicama kompanije i onome što kompanija od njih očekuje.

Uvek obezbedite da novi zaposleni dobiju potrebne alate i resurse za rad od prvog dana. Podesite njihove lap topove, radne površine i programe za lakše rukovanje. Pružite obuku novim zaposlenima tokom prvih nekoliko dana i nedelja u kompaniji.

Delegirajte autoritet i odgovornosti

Naročito u startup-ovima i malim i srednjim preduzećima uobičajeno je da preduzetnici i menadžment žele sami da izvršavaju čitav niz zadataka. Jedan od načina za povećanje produktivnosti zaposlenih je delegiranje odgovornosti i ovlašćenja.

Procenite sposobnosti svojih zaposlenih i dozvolite određenim zaposlenima da preuzmu odgovornost vođenja grupom. Podelite posao tako da određeni zaposleni dođu do vođenja timova koji obavljaju zadatke u kojima su najbolji. Ovo će osloboditi jezgro menadžmenta od izvođenja više procesa i pomoći efikasno upravljanje poslovnim procesima u celoj organizaciji.

Dobro poznavanje veština za povećanu produktivnost zaposlenih

Uvek uskladite zadatke koji su dodeljeni vašim zaposlenima sa njihovim veštinama. Zaposleni će se prirodno dobro ponašati ako obavljaju zadatke koje vole i u kojima su dobri. Baš kao što nije preporučljivo dopuštati jednom zaposlenom da obavlja niz zadataka, tako  zaposleni ne treba da rade izvan njihove zone udobnosti ili skupa svojih veština jer to može dovesti do pada produktivnosti.

Fokus na efikasnoj komunikaciji

Koren većine nesporazuma je nedostatak komunikacije. Uverite se da imate dovoljno vremena I kanala koji omogućavaju menadžmentu da komunicira sa vašim zaposlenima, a zaposleni da međusobno komuniciraju. Uspostavite namenske kanale za komunikaciju, bilo da su lični, putem telefonskih poziva, e-pošte ili video poziva.

Od razgovora sa vašim zaposlenima o njihovom poslu, do podsticanja ležernih razgovora, važno je uspostaviti efikasnu komunikaciju u celoj organizaciji kako biste izvukli najbolje od svojih zaposlenih – posebno ako rade na daljinu.

Dobro definišite ciljeve

Ako vaši zaposleni nisu svesni posebnih ciljeva i zadataka koje treba postići, oni neće raditi u određenom smeru i pružiti vam željene rezultate. Uvek se trudite da svojim zaposlenima saopštite ciljeve koje ste spremni da postignete. To će ih podstaći da rade bolje i poboljšati njihov kvalitet rada.

Obezbedite odgovarajuće podsticaje

Pružanje pravih podsticaja zaposlenima istinski će ih motivisati da rade više i poboljšati njihovu produktivnost. Međutim, važno je shvatiti da podsticaji ne bi trebalo da budu ograničeni samo na novčane nagrade. Evo nekoliko efikasnih podsticaja koje možete ponuditi svojim zaposlenima:

  • Plaćeni slobodni dani
  • Zahvalnice
  • Fleksibilno radno vreme (određenim danima)
  • Pristup wellness programu na radnom mestu
  • Nagrade

Izbegavajte preopterećenje zaposlenih

Kada primetite da su vaši zaposlenici prezauzeti i iscrpljeni, njihova produktivnost je na udaru – bez obzira na vreme koje posvećuju poslu. Uvek ohrabrujte svoje zaposlene da rade samo tokom svog posvećenog radnog vremena i izbegavajte da im dajete zadatke izvan njihovog opsega.

Ulažite u obuke i produktivnost zaposlenih

Jedno od najefikasnijih sredstava za povećanje produktivnosti vaših zaposlenih je pružanje opsežne obuke. Organizujte posebne obuke, vebinare i radionice (online/užvo) kako biste pomogli svojim zaposlenima da razviju nove veštine i neguju svoje postojeće.

Dajte im koristan feedback

Konačno, uverite se da ste potpuno transparentni i pošteni prema svojim zaposlenima, dajući im povratne informacije. Uvažavanje njihovih postignuća motivisaće ih da rade više, a ukazivanje na njihove greške pomoći će im da poboljšaju svoj rad.

Izvor: www.entrepreneur.com

Prijavite se da besplatno dobijate na mejl jednom mesečno najbolje primere iz svetske prakse i najnovije inovacije i vesti iz Employer Branding sveta!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *