b987bbe3173d6ef0bcceb6e781655a46

Brend poslodavca je i dalje ključan u trci za top talentima

Nakon više od godinu dana ekonomskih poremećaja, činilo se da se odnos snaga preusmerio sa talenta natrag na poslodavce i zato je brend poslodavca postao ključan faktor. Kako je nezaposlenost rasla širom sveta, mnoge organizacije koje su se borile sa nedostatkom talenata pre COVID-19 očekivale su veću dostupnost talenata u postpandemijskoj eri – ali događa se upravo suprotno. Na tržištima, broj slobodnih radnih mesta raste, a ljude sa potrebnim veštinama teže je pronaći nego ikad.

Ovo predstavlja značajne izazove kompanijama koje se pripremaju za rast tokom oporavka koji sledi. Pristup talentima, posebno onima sa digitalnim veštinama za kojima se pretežno traga, ograničen je više nego ikad.  Da bi preduzeća privukla talente tokom ovog kritičnog vremena, kompanije moraju ponuditi ubedljiv razlog da se talenti pridruže njihovoj organizaciji.

Brend poslodavca u vreme pandemije

Izazov je to što su mnoge kompanije tokom pandemije jednostavno prestale da ulažu u svoj Employer Branding, verujući da je to nepotrebno u vreme rastuće nezaposlenosti. Ali čak i tokom ovih vremena, zbog kontinuirane digitalne transformacije, reputacija poslodavca je presudna za privlačenje talenata. Organizacije koje su potpuno izgubile fokus sa svog brenda poslodavca i sada opet ulažu napore u njega,  mogu se naći u zaostatku u trci za najbolje talente.

Randstad-ova istraživanja i podaci o tržištu rada pokazuju da je brend poslodavca i dalje presudan za osvajanje velikih talenata, uprkos raširenoj percepciji da se tržište rada transformisalo. Što se globalna ekonomija više menjala, to više radnika želi da u sastavu EVP-a budu prioriteti koje su postavili pre pandemije. Ovo nam govori da kompanije moraju nastaviti da ulažu u brend poslodavca kako bi se osiguralo da se na njih gleda kao na poslodavca po izboru.

Važnost brenda poslodavca

Employer Branding često je pogrešno shvaćen, što dovodi do nedovoljnih ili loše usmerenih napora da se izgradi reputacija kompanije. U suštini, brend poslodavca kompanije se odnosi na to koliko se interno i eksterno kompanija doživljava kao poslodavac po izboru. Ova percepcija ima ogroman uticaj na njegovu sposobnost privlačenja i zadržavanja talenata, što takođe može uticati na troškove rada.

Često se EB organizacije prepliće sa njenim korporativnim brendom. Ta dva brenda se dopunjuju, tako da jak korporativni brend može podići atraktivnost kompanije kao radno mesto. Suprotno tome, loš korporativni brend može smanjiti sposobnost te organizacije da privuče talente. Da li je EB kompanije prednost ili prepreka, često zavisi od strategije i aktivnosti brenda.

Neki ključni elementi snažnog brenda poslodavca uključuju:

  • dobro shvaćene vrednosti i kulturu
  • transparentnost na radnom mestu
  • autentičnost
  • ambasadore i promotere brendova
  • dobro definisan EVP

Preispitivanje strategija nakon 2021.

Kao što je Ranstad izvestio u svom Globalnom Employer Branding izveštaju za 2021. godinu, u svetu koji se menja, neke konstante ipak ostaju. Šta ovo znači za vašu strategiju privlačenja talenata?

Nedostatak talenata ponovo raste, što znači da je ulaganje u brend poslodavca neophodno. Pandemija je proizvela neočekivane promene – radnici preispituju svoju karijeru, žene su u velikom broju van tržišta rada. Zbog toga, bilo koja strategija razvijena pre COVID-19 može doneti loše ishode.

Da biste to uradili, morate kontinuirano procenjivati snagu svog brenda poslodavca interno i eksterno. Samo razumevanjem percepcije zainteresovanih strana – zaposlenih, potencijalnih radnika, kandidata – možete efikasno razviti strateške i taktičke pristupe za unapređenje svog brenda.

Konačno, pozivanje treće strane da vam pomogne u sprovođenju redovnih procena snage brenda i strategije, može biti isplativ pristup u ovo vreme budžetskih ograničenja. Ulaganje u interno znanje i sposobnosti je efikasan pristup, ali za to su potrebni vreme i znatna sredstva. Čak i organizacije sa značajnim unutrašnjim resursima mogu imati koristi od saveta neutralne treće strane.

Zbog pandemije koja je značajno transformisala svet rada, kompanije se suočavaju sa novim izazovima u svojoj strategiji sticanja talenata. Uprkos promenama, kompanije ne bi smele da previde važnost održavanja jakog i atraktivnog brenda poslodavca u ratu za talente.

Izvor: www.randstad.com

Prijavite se da besplatno dobijate na mejl jednom mesečno najbolje primere iz svetske prakse i najnovije inovacije i vesti iz Employer Branding sveta!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *