hr-employee-onboarding-with-introduction-integration_126608-1303

Remote onboarding je tu da ostane! Primeri uspešnih

Preduzeća širom sveta moraju biti spremna da upravljaju dugoročnim posledicama uzrokovanim korona virusom u 2021. godine i kasnije uz remote onboarding. Za mnoge kompanije, jedna od najjasnijih posledica pandemije – posebno se tiče ljudskih resursa – bila je proširenje radne snage koja radi od kuće .

Uslovi fizičkog distanciranja koji su uvedeni da usporavaju širenje virusa učinili su nemogućim da se veliki broj ljudi okupi u zatvorenim prostorijama, što znači da je to savetovano svakome ko je u mogućnosti da radi od kuće. Ovo je podstaklo trend rasta rada na daljinu koji je već bio očit pre COVID-19.

Nema sumnje da će radna snaga raspoređena na različitim lokacijama postati sve češći i poznatiji koncept u budućnosti. Velike kompanije poput Tvittera i Slack-a rekle su da će svim zaposlenima dati mogućnost stalnog rada od kuće, dok će Salesforce predstaviti hibridni model po kojem će većina zaposlenih kombinovati rad na daljinu i u kancelariji. Softverski gigant CRM-a izjavio je: ‘Radni dan od 9 do 5 je mrtav’.

U izveštaju Randstad-a Workmonitor iz decembra 2020. identifikovana su dva radna aranžmana koja su imala veliku privlačnost za zaposlene tokom pandemije: hibridni raspored koji kombinuje neke dane u kancelariji, a neke dane kod kuće, i fleksibilno radno vreme koje omogućava lakšu ravnotežu između posla i privatnog života. Više od trećine svetskih ispitanika (35%) reklo je da bi za njih idealan bio hibridni raspored, dok je 24% bilo za fleksibilnije radno vreme.

Ovo bi mogao biti pozitivan trend i za preduzeća, zbog mogućnosti da smanje troškove tako što će u svakom trenutku imati manje ljudi na radnom mestu. Takođe postoje dokazi koji ukazuju na to da rad od kuće može poboljšati produktivnost.

Budući da svi ovi znakovi ukazuju na to da će rad na daljinu imati sve važniju ulogu u funkcionisanju preduzeća u budućnosti, morate biti spremni na to šta bi to moglo značiti za vaše poslovanje.

Jedan posebno važan faktor koji treba uzeti u obzir je koliko ste spremni za upravljate procesom onboarding-a na daljinu (remote).

Remote onboarding: Šta je i zašto je toliko važan?

Jednostavno rečeno, remote onboarding je proces finalizacije procedura uključivanja u kompaniju novog zaposlenog  koji će raditi na daljinu. Od ključne je važnosti zapamtiti da neko ko će raditi svoj posao od kuće i dalje mora proći kroz razne aktivnosti uključene u uvođenje novog zaposlenog u posao, čak i ako fizički neće biti na licu mesta, niti će provoditi mnogo vremena u prostorijama kompanije.

Ove aktivnosti će verovatno uključivati:

  • Potpisivanje ugovora o radu i popunjavanje drugih potrebnih papira
  • Čitanje ključnih informacija, poput smernica kompanije, koje će uključivati vaša pravila i smernice o radu na daljinu
  • Upoznavanje svojih saradnika – od kolega sa kojima će svakodnevno raditi do članova drugih timova i odeljenja
  • Postavljanje IT opreme i alata, uključujući pristup neophodnim mrežnim aplikacijama, podacima i resursima
  • Započinjanje detaljnijih razgovora o ulozi, njenim odgovornostima i očekivanjima

Moglo bi se reći da različiti procesi uključeni u onboarding postaju još važniji kada zaposleni rade na daljinu, jer ne dobijaju sve prednosti koje obično dolaze sa započinjanjem sa radom na licu mesta. Na primer, radniku kod kuće bi moglo biti teže da se upozna sa kompanijom, svojim kolegama i opštim etosom i radnom atmosferom vaše organizacije ako nisu fizički na radnom mestu i nisu u mogućnosti da se susretnu sa ljudima licem u lice.

Remote onboarding je, u celini, ključan deo odnosa poslodavac/zaposleni. Ako se njime dobro upravlja, proces pomaže da se osigura da vaše putovanje s novim regrutovanim započne kako treba i da obe strane imaju koristi od pozitivne, produktivne i trajne povezanosti.

Sa čisto komercijalne tačke gledišta, omogućavanje svim zaposlenima da dobro započnu svoj rad smanjuje rizik od odlaska ljudi ubrzo nakon pridruživanja, pomažući vam time da izbegnete finansijske i operativne smetnje zbog brzog protoka osoblja.

Štaviše, ljudi koji uživaju u pozitivnom iskustvu tokom onboarding-a će verovatno reći drugima o tome i preporučiti vas svojim prijateljima i kontaktima, što će ojačati vaš brend poslodavca.

Istraživanje je pokazalo:

20% novozaposlenih napusti posao radi traženja druge prilike u roku od 45 dana od početka rada

Kompanije sa dobro razvijenim onboardingom poboljšavaju stepen zadržavanja novih radnika za 82% i produktivnost za više od 70%

69% zaposlenih će verovatnije ostati u kompaniji tri godine ako su iskusili odličan onboarding proces

Ppreduzeća sa najboljim učinkom imaju 53% veće šanse od drugih da počnu onboarding pre prvog dana zaposlenog-poznatog kao pre-onboarding

72% radnika kaže da je individualni sastanak sa menadžerom najvažniji deo svakog procesa onboardinga

88% zaposlenih smatra da je njihov poslodavac loše upravljao njihovim uključivanjem

Par koraka kako da remote onboarding bude uspešan

Remote onboarding može biti izazov i za radnike i za menadžere. Novom zaposlenom bi moglo biti teže da započne pozitivno i samopouzdano svoj rad ako provodi dosta vremena radeći sam, dok njegov menadžer možda nije upoznat sa procesom onboardinga zaposlenog na daljinu.

S obzirom na to koliko je važno da ovaj aspekt upravljanja ljudskim resursima bude ispravan, koje korake treba da preduzmete da vas rast remote rada ne košta efikasnog procesa onboardinga?

Potrudite se da im obezbedite prijatnu dobrodošlicu

Novi zaposleni koji radi na daljinu mogao bi propustiti neke od osnovnih prednosti boravka na radnom mestu prvog dana, kao što je lični susret sa kolegama i navikavanje na opštu atmosferu i ‘vibraciju’ kompanije.

Menadžeri to mogu rešiti preduzimanjem posebnih mera kako bi dočekali osoblje koje radi remote i učinili da se osećaju kao da su deo tima. Postoje različiti načini za to, poput slanja paketa dobrodošlice sa malim poklonima i predmetima brenda kompanije, poput odeće, šolje…

Takođe bi trebalo da razmislite o najboljem pristupu za upoznavanje novih zaposlenih sa njihovim kolegama tokom vremena. Okupljanje svih na jednom video pozivu moglo bi biti dobro za nove zaposlene, pa biste možda želeli da smislite plan za organizovanje virtuelnih sastanaka sa kolegama i malim timovima tokom nedelju ili dve. Ovo će pomoći udaljenim radnicima da upoznaju ostatak radne snage na opušten, postepen način, umesto u žurbi.

Koristite tehnologiju

Savremena tehnologija jedno je od najvrednijih sredstava dostupnih svakoj kompaniji koja prelazi sa rada u kancelariji na rad na daljinu.

Postoji mnogo alata koji mogu pomoći da se ovaj proces učini lakšim i efikasnijim. DocuSign, na primer, omogućava vam da upravljate i potpisujete ugovore i druge ključne dokumente elektronskim putem, dok su platforme za razmenu trenutnih poruka i upravljanje projektima poput Slacka osmišljene da olakšaju saradnju na daljinu, pomažući geografski raspoređenim timovima da ostanu u kontaktu i razmenjuju podatke u realnom vremenu.

Još jedno ključno razmatranje, kada je u pitanju tehnologija, je osigurati da udaljeni radnici imaju pristup svoj opremi i alatima koji su im potrebni za pravilno obavljanje posla. To može biti bilo šta, od isporuke laptopa unapred, tako da ga zaposleni može postaviti i upoznati sa njim pre početka rada, do osiguravanja  potpunog pristupa bilo kojem vlasničkom softveru ili platformama koje su mu potrebne. Takođe morate da osoblju na daljinu pružite odgovarajuću obuku i IT podršku kako biste bili sigurni da mogu efikasno koristiti svoje tehnološke alate. Ovo je posebno važno ako koriste aplikacije ili softver koji im nije poznat.

Podstaknite komunikaciju kroz remote onboarding

Iako tehnološki alati imaju ključnu ulogu u poslovanju i ljudskim resursima u 21. veku, posebno kada se radi o remote onboardingu, ključno je zapamtiti da tehnologija nije zamena za ljudsku interakciju.

Budući da udaljeni radnici nemaju česte kontakte i razgovore koji se prirodno događaju na fizičkom radnom mestu, trebalo bi da razmislite o tome kako biste ovo mogli da ponovite u virtuelnom okruženju.

Kompanija Miro ohrabruje svoje zaposlene da se mešaju i upoznaju tako što radnu snagu deli u male grupe kako bi se družili. Kompanija je čak pozvala radnike u svojoj kancelariji u Amsterdamu da zajedno igraju virtuelnu društvenu igru.

Kaelyn Phillips, direktorka globalnog razvoja talenata u Monsteru, istakla je da proces onboardinga za novog udaljenog radnika u ostatak tima ne mora uvek biti usredsređen na posao, kako pokazuje Mirov pristup.

Gđa Phillips je naglasila da bi proces onboardinga – bilo da se odvija na daljinu ili lično – trebao biti isključivo o ljudima.

“Radi se o uspostavljanju veza i osiguravanju da osoba oseća da se pridružila mestu koje je želi i mestu koje je prijatno dočekuje”, rekla je ona.

Koristite mentorstvo ili ,,sistem prijatelja“

Ako imate veliki broj radnika na daljinu i svako od njih počinje da radi u isto vreme, onda biste mogli mnogo da dobijete primenom sistema prijatelja koji pomaže zaposlenima da zajedno nauče i upoznaju posao. Osim što podržava učenje i razvoj, ovaj pristup može stvoriti osećaj zajedništva i drugarstva koji je izuzetno vredan za ljude koji mnogo vremena provode radeći sami.

Još jedna strategija koja se može pokazati visoko efikasnom je uvođenje mentorstva. Kada se novi zaposleni pridruži vašoj organizaciji, treba da dobije mentora koji mu može pomoći da upozna kompaniju i da se što brže prilagodi, što povećava verovatnoću da će ispuniti svoj potencijal i postati produktivan član radne snage.

Mentorstvo takođe može biti dobar način prenošenja „mekih veština“ i znanja koje su iskusniji zaposleni stalno sticali tokom godina.

Ove beneficije bi se mogle pokazati posebno vrednim za novo osoblje koje radi na daljinu, koje će verovatno ceniti ovakav individualni angažman i prilagođene mogućnosti učenja koje pruža mentorstvo.

Kreirajte virtuelni paket za remote onboarding

Očekivanje da će tradicionalni pristup onboardingu raditi jednako dobro i sa udaljenim radnicima, moglo bi se pokazati kao skupa greška. Odeljenje za ljudske resurse treba da se prilagodi jedinstvenim zahtevima rada na daljinu dizajniranjem prilagođenog virtuelnog paketa za onboarding, koji se može unapred dati novim zaposlenima kako bi imali vremena da ga pročitaju.

Paket bi trebao da sadrži ključne resurse i informacije koje su novim radnicima potrebne da bi započeli svoju ulogu, uključujući kratak pregled politike vaše kompanije, priručnik za zaposlene i detalje o službi za pomoć.

Takođe je važno uključiti detaljna uputstva o tome kako udaljeno osoblje može pristupiti vitalnim alatima i softveru i šta treba da učine ako imaju bilo kakvih tehničkih problema.

Dodatno:

Proces remote onboardinga se ne završava nakon što je novi zaposleni bio kod vas na obuci dve ili tri nedelje. Iako su u to vreme prihvatili svoju ulogu, možda će ipak imati neke nedoumice ili pitanja koja nisu imali prilike da postave.

Važno je pratiti najranije faze onboardinga i redovno ih proveravati sa zaposlenima na daljinu tokom prvih tri meseca rada. Ovo će vam pomoći da steknete predstavu o tome kako pronalaze posao, koliko su srećni i da li im je potrebna obuka ili podrška.

Neke kompanije bi čak mogle izabrati da prošire svoje procedure onboardinga tokom cele godine, u zavisnosti od prirode i složenosti uloge.

Osim što pomaže novoprimljenim zaposlenima da započnu najbolji mogući radni vek, dugoročni pristup može vam pomoći da steknete uvid u efikasnost vašeg remote onboarding i kako se to može poboljšati.

Izvor: www.randstad.com

Prijavite se da besplatno dobijate na mejl jednom mesečno najbolje primere iz svetske prakse i najnovije inovacije i vesti iz Employer Branding sveta!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *