Remote management distant work isometric icons composition with man at computer table with avatars of distant workers vector illustration

Saveta za efikasno sprovođenje hibridnog modela rada

Ukoliko želite da se vaše poslovanje razvija ove godine, morate da sarađujete sa radnom snagom koja je prešla na hibridni model rada. To može biti teško za kompanije koje su ili potpuno nove ili koje tek počinju sa radom jer nemaju resurse kao druge.

Kako da sarađujete sa zaposlenima koji su usvojili hibridni model rada? Kako efikasno da razumete radnicima koji rade na daljinu? Šta je hibridna radna snaga i kako ona utiče na poslovanje? Ovaj članak će pružiti nekoliko saveta o saradnji sa ovom vrstom zaposlenih i tome kako otvoriti vrata svoje kompanije i zaista sarađivati sa hibridnim zaposlenima.

Rad na daljinu je postao veoma čest poslednjih godina. Očekuje se da će se ovaj trend nastaviti kako sve više preduzeća shvata prednosti širenja svoje radne snage širom zemlje ili širom sveta.

Saradnja između timova koji rade na daljinu je neophodna za uspeh. Ako još uvek niste našli način da efikasno komunicirate sa timom na daljinu, rizikujete da gubite vreme i resurse. Dobra vest je da postoji nekoliko načina da poboljšate saradnju sa vašim hibridnim timom.

Šta je hibridni model rada?

Hibridni model rada se odnosi na pojedince koji mogu da komuniciraju i rade online par dana, dok su drugih dana fizički prisutni. Ovi radnici mogu biti locirani na jednoj fizičkoj lokaciji, ali provode značajnu količinu vremena radeći online. Mnogi ljudi pretpostavljaju da hibridni radnik radi isključivo od kuće, ali to nije uvek tačno. Zaposleni koji rade na ovaj način, su često uključeni u virtuelno kancelarijsko okruženje gde se redovno sastaju sa kolegama.

Razumevanje i prednosti hibridnog modela rada

Razumevanje radne snage je važan aspekt kulture svake organizacije. Tradicionalna korporativna kultura podstiče interakcije licem u lice kroz događaje druženja kao što su sastanci, ručkovi itd. Međutim, mnoge organizacije shvataju da to nije moguće za sve. Efikasna komunikacija postaje ključna za zaposlene koji ne mogu da putuju ili ne mogu da prisustvuju ovim skupovima tokom uobičajenog radnog vremena.

Uspostavljanjem snažnog skupa standarda i kanala za međusobnu komunikaciju, menadžeri mogu da rasporede vreme i zadatke na one koje zahtevaju da budu fizički prisutni, odnosno one koje mogu da rade od kuće. Utvrđeni standardi takođe pružaju sigurnost odnosno da će zaposleni, kada stvari postanu haotične, razumeti svoju ulogu i šta treba da se desi sledeće.

Kultura vaše kompanije mora omogućiti fleksibilnost svim svojim članovima. Komunikacija je ključna jer pomaže u izgradnji poverenja i razumevanja među kolegama. Otvorena diskusija između kolega može pomoći u rešavanju sukoba pre nego što prerastu u stvarne probleme.

Upravljanje hibridnom radnom snagom može biti nezgodno jer se očekivanja menjaju u zavisnosti od toga da li zaposlenog vidite lično ili putem e-pošte. Ovo otežava razumevanje konteksta koji stoji iza razmene ideja bez postavljanja pitanja. Da biste osigurali produktivnu razmenu, najbolje je uspostaviti jasna pravila, tako da svi znaju kakvo je ponašanje prikladno. Takođe, imajte na umu da svako treba da se oseća cenjenim i poštovanim bez obzira gde živi. Na kraju krajeva, želite da vaše celokupno osoblje uživa u dolasku na posao svaki dan.

Kako sarađivati na poslu?

Saradnja radne snage je neophodna za uspeh u današnjem svetu. Evo dokazanih strategija za saradnju sa zaposlenima koji rade uz ovaj način rada, a koje morate znati:

Saradnja je način zajedničkog rada ka zajedničkim ciljevima. Ideja je da se različite oblasti stručnosti mogu spojiti oko problema ili projekta. U idealnom slučaju, postoji mnogo interakcije i komunikacije među članovima tima tokom celog procesa.

Cilj je da se osigura da svi dele informacije i daju doprinos u projektima. Kada je nešto odlučeno, učesnici treba da se drže toga do kraja. Ponekad se članovi grupe možda ne slažu oko određenih pitanja, ali moraju da poštuju svačije mišljenje i naporno rade na pronalaženju rešenja.

Zaposleni koji shvate kako da sarađuju na poslu ostaju ključni za uspeh svake organizacije. Ovakav timski rad dovodi do veće produktivnosti i visokog nivoa zadovoljstva na radnom mestu. U stvari, istraživanja pokazuju da timovi koji dobro sarađuju, stvaraju više nego dvostruko veću vrednost po satu u poređenju sa konkurentskim.

Zaposleni će naravno slediti uputstva svog menadžera ili šefa. Ako treba nešto da razjasnite, samo recite „javite mi“ umesto da budete nejasni. Ova hibridna strategija na radnom mestu vam omogućava da se osećate bolje kada neko preuzme odgovornost da zna sve što treba da se uradi. Kada stvari ne objasnite jasno, ceo tim se oseća zbunjeno i neorganizovano.

Ako ste zabrinuti da vaš tim ne deli dovoljno informacija, možda biste želeli da podelite neke od svojih. Razmislite o tome koliko često šaljete e-poštu, postavljate pitanja, koliko brzo odgovarate na telefonske pozive, kako koristite softver za video konferencije, itd. Ovo su jednostavni načini da poboljšate svoju efikasnost kao lidera.

Hibridni model rada nudi zaposlenima fleksibilne opcije za rad na daljinu. Kompanije koje traže kako da sarađuju na poslu obično imaju u srcu najbolji interes svog kolektiva. Saradnja radne snage pruža zaposlenima slobodu da sami postavljaju rasporede, što znači da biraju ono što im najbolje odgovara. Međutim, ove prednosti dolaze sa mnogim izazovima, uključujući upravljanje konfliktima i osiguravanje da se komunikacija nastavi tokom cele nedelje.

Izvor: www.thehrdigest.com

Prijavite se da besplatno dobijate na mejl jednom mesečno najbolje primere iz svetske prakse i najnovije inovacije i vesti iz Employer Branding sveta!

Comments are closed.