Business people running and carrying key to unlock keyhole. Target, goal, team concept. Vector illustration can be used for topics like business, management, teamwork

Angažovanje i motivacija zaposlenih

U prethodnim tekstovima opširno smo pisali o motivaciji zaposlenih kao takvoj i savetima kako je poboljšati na poslu. Kao nastavak toga, ovde donosimo kako se angažovanje i motivacija zaposlenih razlikuju, kako utiču jedno na drugo i koji su koraci za poboljšanje obe kategorije.

Koja je razlika između pojmova – angažovanje i motivacija zaposlenih?

Angažovanost zaposlenih je nivo njihove uključenosti u kompaniju, dok je motivacija zaposlenih o tome koliko pojedinac smatra važnim svoj posao.

Oba pojma su usko povezani jedno sa drugim. Što su zaposleni angažovaniji u svojoj kompaniji, to su motivisaniji, i obrnuto. Angažovanost zaposlenih se obično meri putem anketa.

Motivacija zaposlenih je ono što želite da vaši zaposleni osećaju i rade, dok je angažovanje zaposlenih stepen u kome se zaposleni osećaju posvećeno svom poslu, kompaniji i kolegama.

Motivacija je veoma individualizovan proces, dok je angažovanje više timski orijentisan stil.

Zaposleni prepušteni sami sebi često postaju neangažovani i manje motivisani. Važan zadatak u težnji ka što boljem angažovanju kolektiva je sprovođenje periodičnih intervjua sa zaposlenima tokom kojih podređeni iznose svoja razmišljanja i mišljenja o njihovoj motivaciji. Prethodna istraživanja pokazuju da su ovi sastanci sa zaposlenima efikasni u poboljšanju nivoa angažovanja.

Šta je proces osnaživanja zaposlenih?

Proces osnaživanja zaposlenih je mogućnost da im pružite znanje, veštine i sposobnosti da donose odluke zasnovane na informacijama koje će poboljšati njihovo radno okruženje. Ovo takođe može uključiti edukaciju radnika o načinima na koje mogu poboljšati svoj individualni učinak.

Zaposleni su više motivisani kada se kroz proces unaprede njihove veštine sa politikama kompanije. Ovo se veoma uspešno radi korišćenjem pristupa obrazovanju u sedam koraka. Svaki pojedinac zaslužuje da mu se pruži prilika da unapredi svoje veštine.

Šta je kultura radnog mesta?

Kultura radnog mesta opisuje vrednosti, zajednička uverenja i norme koje su prisutne u kompaniji ili organizaciji. Kultura može uključivati vrednosti kao što su poštenje, poštovanje, timski rad, saradnja i drugarstvo.

Ne radi se samo o politici koju kompanija ima, već o tome kako kompanija komunicira sa svojim zaposlenima.

To uključuje rad kao deo tima i deljenje znanja i ideja.

Koje su prednosti priznavanja zaposlenih?

Priznavanje zaposlenih je praksa koja pomaže u povećanju angažovanja, produktivnosti i zadržavanja zaposlenih. Zaposlenima pruža mogućnosti za postignuća i nagrađuje ih za njihov doprinos. Priznanje se takođe može koristiti kao sredstvo za motivisanje zaposlenih, podsticanje razmene ideja i jačanje ličnih veza.

Priznanje čini da se zaposleni osećaju cenjenim.

Sistem nagrada

Neki ljudi smatraju da zaposleni treba da budu nagrađeni za svoj rad. Drugi kažu da ovo nije neophodno i da će samo dovesti do toga da se više vremena troši na ekstrinzične motivatore kao što je novac, a ne na unutrašnje motivatore.

Postoji mnogo načina za nagrađivanje zaposlenih; neki od njih uključuju kraće radno vreme, više odmora ili čak novi automobil. Međutim, najefikasniji način nagrađivanja zaposlenih je priznanje.

Mnogi ljudi smatraju da zaposleni treba da budu nagrađeni za svoj rad. Drugi kažu da ovo nije neophodno i da će samo dovesti do više vremena utrošenog na ekstrinzične motive kao što su novac ili pogodnosti.

Koji su neki motivacioni alati za povećanje motivacije zaposlenih?

Motivacija je važan aspekt svakog posla. Da bi se povećala motivacija zaposlenih, postoji nekoliko motivacionih alata koji se moraju koristiti.

Prvo, kompanija može imati jasnu viziju za budućnost. Ovo će pomoći zaposlenima da vide kuda idu i šta mogu da urade da tamo stignu.

Zatim, kompanija treba da ima izjavu o misiji koja jasno kaže šta je cilj kompanije. Ovo će pomoći zaposlenima da vide na čemu rade i da su njihovi ciljevi u skladu sa ciljevima kompanije, onda će biti motivisani da naporno rade.

Štaviše, kompanija bi trebalo da ima sistem nagrađivanja i priznanja kako bi se zaposlenima omogućilo da se osećaju kao da nešto dobijaju čak i ako to nije u vezi sa poslom. Ako se to uradi, zaposleni će biti zadovoljniji svojim poslom i motivisaniji da ga rade.

Konačno, kompanija treba da ima sistem koji je postavljen tako da zaposleni mogu da se osećaju da nešto postižu. Ovo će pomoći da se izbalansira sva negativnost koja dolazi iz radnog iskustva zaposlenog i daje osećaj postignuća, što je veoma motivišuće.

7 koraka za povećanje angažovanja i motivacije zaposlenih

Kada zaposleni nisu angažovani, oni su manje produktivni, skuplji za upravljanje i imaju veće stope fluktuacije. Za poslodavce je od ključnog značaja da preduzmu korake kako bi se pozabavili uzrocima neangažovanja i kako bi se povećala angažovanost i produktivnost. U isto vreme, poslodavci bi trebalo da budu oprezni da ne stvaraju kontra efekat u nastojanju da nateraju zaposlene da rade više ili efikasnije. Ključno je razumeti uzroke neangažovanja zaposlenih tako da se mogu osmisliti rešenja za rešavanje stvarnih problema. Koji faktori mogu sprečiti zaposlene da budu produktivni?

Ovo je 7 efikasnih koraka za povećanje angažovanja i motivacije zaposlenih:

Korak 1: Omogućite svakom zaposlenom efikasan prostor da pruži povratne informacije i izrazi svoje brige i mišljenja

– Sprovodite redovne anonimne ankete da biste saslušali šta član tima ima da kaže.

Korak 2: Kreirajte efektivna očekivanja učinka

– Redovno komunicirajte o ukupnom učinku kompanije i napretku projekta.

– Izgradite jasno razumevanje vizije i strategija kompanije.

Korak 3: Dajte zaposlenima pozitivne povratne informacije

– Pohvalite napore zaposlenih u javnosti, neformalno ili formalno

Korak 4: Dajte zaposlenima podršku koja im je potrebna

– Ohrabrite zaposlene da zatraže pomoć kada je to potrebno.

Korak 5: Razvijte program mentorstva

– Obezbedite mentora za zaposlene koji može da pomogne u razvoju karijera i mogućnosti.

Korak 6: Nagradite i priznajte njihov učinak i angažovanje

– Podsticati zaposlene da učestvuju u stvaranju boljeg radnog mesta.

Korak 7: Uspostavite profesionalnu mrežu

– Ohrabrite zaposlene da se povežu sa spoljnim resursima i pomognu u razvoju karijere

Izvor: www.humanresourcestoday.com

Prijavite se da besplatno dobijate na mejl jednom mesečno najbolje primere iz svetske prakse i najnovije inovacije i vesti iz Employer Branding sveta!

Comments are closed.