recruiting-professionals-studying-candidate-profiles_1262-21404

Talent Management – Tri najbolje prakse

Uspešna poslovna strategija je ona kroz koju kompanija izražava detaljno svoje prioritete, potrebe, tipove proizvoda ili usluga koje obezbeđuje. Talenti su vredan i lukrativan izvor, kao što znamo. Talenti poseduju ne samo unikatne veštine već i intelekt, maštu, performanse, kao i individualni uspeh u određenom polju na poslu. Dok je postati talenat lako, negovati ga i osigurati korist iz njega je malo teže, a upravo je za to zadužen Talent Management.

Zadržati i negovati trenutni fond talenata u kompaniji je ključan da biste postigli najbolje moguće rezultate. Zato je talent menadžment važan za HR sektor.

Povežite talente sa poslovnim strategijama i ciljevima

Kada dođe do toga da zaposlite nove talente ili da negujete postojeće, najbolje je da imate jasan cilj na umu. Vaši poslovni planovi i ambicije direktno utiču na kvalitet i kvantitet talenata koje tražite. Uspeh kompanije je određen time da imate pravi talenat u pravom vreme i na pravom mestu.

Kroz uspešnu poslovnu strategiju kompanija izražava svoje prioritete, potrebe i vrste proizvoda i usluga koje obezbeđuje i to što detaljnije moguće.

Komunikacije i transparentnost

HR timovi i senior menadžment prate i evaluiraju talent menadžment kroz korporativne jedinice. Kada kompanija zaposli nekog novog, ceo tim treba da bude angažovan u diskusijama oko regrutovanja talenata. Talent menadžeri treba da budu upoznati sa procesima i aktivnostima kompanije. Oni treba da reaguju kao partneri, vodiči i savetnici tokom različitih faza u lovu na talente.

HR timovi sarađuju sa menadžerima da bi kreirali strategijske planove koji inkorporiraju talent menadžment bazirane na različitim faktorima. Ovo pruža nove ideje i smernice oko toga kako postaviti poslovne ciljeve i kako ih dostići uz pomoć pravih ljudi. Kad dođe do nekog propusta u radnoj sredini, talent menadžment stručnjaci obezbeđuju različite opcije da bi pomogli kompaniji da ga reši.

Pravi ljudi na pravim pozicijama

Lakši deo je obuka ljudi za prave pozicije, teži je jačanje njihovog rasuđivanja, rezilijentsnost, učenje i adaptibilnost. Dva faktora koja su teška za održavanje u poslovnom svetu generalno, su nedostatak motivacije i loš raspored za određene zadatke. Ovo redukuje celokupnu efikasnost organizacije. Kao rezultat, nekad se ispostavlja  da je uspešnije regrutovanje novih, pre nego unapređivanje postojećih talenata.

Talent management stručnjaci su informisani o kandidatima koje unajmljuju u organizaciju. Oni kao HR tim, treba da znaju koje su snage njihovih zaposlenih, a koje slabosti. Pre ili tokom procesa selekcije, određivanje da li je kandidat kvalifikovan za specifičnu poziciju će sačuvati mnogo vremena i napora.

Izvor: www.managehrmagazine.com

Prijavite se da besplatno dobijate na mejl jednom mesečno najbolje primere iz svetske prakse i najnovije inovacije i vesti iz Employer Branding sveta!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *