Nenaslovljeni dizajn (3)

,,Kvalitet projekata kao jedan od najznačajnijih faktora za privlačenje IT kandidata” – Mima Čabrić, Quantox

Moglo bi se reći da je IT industrija najkonkurentnija trenutno po pitanju privlačenja i zadržavanja kandidata. Upravo o tome, kao i o benefitima, trendovima i brendu poslodavca u IT oblasti razgovarali smo sa Mimom Čabrić, HR Generalist -om u kompaniji Quantox.

  • Budući da je Quantox jedna od naših vodećih IT firmi sa zapaženim brendom poslodavca, na koji način uspevate da se istaknete kao poslodavac u velikoj konkurenciji?

Najbolji brend poslodavca su zadovoljni zaposleni. Kada naši ljudi u timu zaista mogu da potvrde da rade u organizaciji koja im pruža sve što im je potrebno, i da to dalje prenose – to znači dobro obavljen interni EB. Da bismo uspeli u tome, posebno vodimo računa o 4 glavna aspekta: finansijska kompenzacija, work-life balans, hibridno radno okruženje i, možda i najbitnije – kvalitetni projekti na kojima zaposleni mogu da se usavršavaju u aktuelnim i novim tehnologijama i mogućnost napredovanja i usavršavanja u različitim pravcima u kompaniji.

  • Šta mislite da je sada presudno u privlačenju kandidata? Kako ih upoznajete i komunicirate o svom brendu poslodavca?

Iz našeg iskustva, kvalitet projekata na kojima rade naši zaposleni jedan je od najznačajnijih faktora, a imajući u vidu da praktično ne postoji industrija sa kojom ne sarađujemo, u mogućnosti smo da ponudimo developerima svih nivoa projekte na kojima će moći da se individualno usavršavaju u najsavremenijim IT tehnologijama.

Prisustvo kako u digitalnim medijima, tako i na live konferencijama, sajmovima, meet up-ovima, omogućava nam da direktno budemo u kontaktu sa potencijalnim budućim kolegama, i da neposrednim pristupom damo uvid u to šta mogu da očekuju od nas kao poslodavca. Naravno, ponosni smo na naš izuzetan regruterski tim, koji koristeći integrisana znanja i različite alate kontinuirano radi na pronalaženju novih kandidata.

Mima Čabrić, HR Generalist
  • Na koji način definišete vašu EB strategiju i koju metriku koristite za njeno kontinuirano praćenje?

Analize radimo kroz fokus grupe, interne upitnike i direktne razgovore sa ljudima o osećaju pripadnosti, izazovima i njima važnim pitanjima i time na konstruktivan način unapređujemo kompanijsku kulturu. Na osnovu rezultata, izrađujemo metriku i/ili merimo procenat uspešnosti određene aktivnosti ili strategije. Imajući u vidu dinamiku promena u spoljašnjem okruženju i naše ljude sa njihovim potrebama, menjamo i prilagođavamo našu Employer Branding strategiju.

  • Po čemu biste rekli da se HR strategije i aktivnosti u IT sektoru razlikuju od ostalih industrija?

IT industrija je vrlo dinamična i promene su skokovite. Imajući u vidu tempo razvoja poslovanja i konstantnu potrebu za uvećanjem ljudskih resursa unutar IT organizacija, za HR sektor je neophodno da prilagodi svoje strategije u skladu sa brzinom razvoja naše industrije. Kako spolja moramo stalno da održavamo kontakt sa potencijalnim kandidatima i klijentima, tako i u kompaniji aktivno učestvujemo u praćenju razvoja IT stručnjaka, od praktikanata na dalje, i to kroz česte evaluacije, matrice znanja, ispitivanje zadovoljstva zaposlenih, poboljšavanje benefita. Može se reći da je razvoj zaposlenih u nekim drugim industrijama, u najvećem broju slučajeva, sporiji i dugotrajniji proces, u skladu sa prirodom posla.

  • Šta mislite da hibridna radna snaga predstavlja za budućnost rada? Kako je rad kod vas organizovan budući i da imate kancelarije u više gradova?

Pre pandemije, Quantox je pružao mogućnost remote rada u ukupnom trajanju od dva meseca, a uz promenu globalnih okolnosti, u potpunosti smo prešli na rad od kuće. Pokazalo se da to nije uticalo na kvalitet i da su ljudi zadovoljni i u tome pronalaze dodatne pogodnosti. Danas, u skladu sa potrebama koje smo prepoznali, ali i sa trenutnim načinima poslovanja organizacija, naši ljudi imaju mogućnost da u potpunosti rade od kuće, ili u skladu sa sopstvenim potrebama i potrebama timova – kombinuju rad od kuće sa dolaskom u neku do 13 kancelarija. Načini na koje radimo se menjaju ali ciljevi ostaju isti – snažna komunikacija i posvećenost, pa težimo da pravimo iskorake i pomake koji će učiniti da se svi članovi tima osećaju zadovoljno i motivisano.

U svim industrijama u kojima je hibridni način rada moguć, velika je verovatnoća da će se i zadržati kao jedna vrsta modela rada. Verujemo da će IT industrija u tome prednjačiti i time postavljati standarde i ostalim industrijama van nje.

  • Da li možete da podelite neke osnove vaše kompanijske kulture? Kako je negujete?

Svaka kompanijska kultura ima svoje specifičnosti i oslikava zajednički sadržilac za sve različitosti koje postoje u kompaniji. Ono što živimo u kompaniji su naše vrednosti. Ukoliko bi neko sutra počeo da radi kod nas, definitivno bi se susreo sa ljudima koji su otvoreni, spremni za razgovor, odgovorni, vredni i posvećeni. Verujemo da proces učenja nikad ne prestaje i posvećeni smo jedni drugima da se podstičemo, da svako od nas bude bolji svakim danom jer su ljudi ti koji prave razliku. Gradimo kulturu gde svako ima šansu da uči, napreduje i iznova proširuje perspektivu. Važno nam je da svaki član tima, od početnika do iskusnih kolega, ima priliku za dalji napredak.

  • U skladu sa prethodnim pitanjem, na koji način sprovodite proces onboarding-a u Quantox -u?

Iako onboarding zvanično kreće onoga trenutka kada se neko zaposli kod nas, obraćamo pažnju na culture fit kandidata još tokom procesa regrutacije i selekcije. Pored mentora ili lead developera koji su zaduženi za tehnički deo upoznavanja, nove kolege i HR-a vodi kroz drugi deo onboarding-a, upoznajući ih sa kompanijskom kulturom kroz direktne kontakte sa svojim Project Managerima i drugim kolegama u timovima. Važno nam je da nove kolege osete timski duh i oslonac u ostalim članovima tima. Takođe, česta neformalna druženja, timska okupljanja i neposredan kontakt sa menadžmentom kompanije je nešto što negujemo i uživamo u tome.

  • Koji faktori mislite da utiču na motivaciju zaposlenih danas?

U različitim industrijama su i različiti motivatori. U IT-ju bez sumnje prednjače kvalitetni projekti zbog mogućnosti stručnog napredovanja. Finansijska komponenta u celom paketu jeste bitna, ali samo donekle, jer ono što mnogi žele je upravo širenje znaka i vidika, mogućnost za postignuće i napredovanje.

Jedan od poslednjih projekata koje smo započeli je QLab Start-up Akcelerator  i prva generacija polaznika su upravo naši zaposleni. Kroz ovaj projekat smo želeli da krenemo “iz svoje kuće” i najpre našim ljudima omogućimo da razvijaju svoje ideje, pružajući im svu ostalu potrebnu podršku u smislu mentorstva, edukacija, umrežavanja i mogućnosti finansiranja.

Ono što smatramo da utiče na motivaciju danas jeste i transparentnost i otvorenost u pristupu, gde npr. postoji mogućnost da se projekat zameni drugim u slučaju želje za daljim napredovanjem.

Takođe, tu su već spomenuti benefiti hibridnog rada gde ljudi zaista imaju mogućnost da budu efikasni i nađu svoju meru, uz prilike za druženje i slobodno vreme koje je podjednako bitno.

  • Kako pomažete zaposlenima da uspostave balans između privatnog života i posla?

Razumevanjem i težnjom da našim zaposlenima izlazimo u susret u skladu sa svim mogućim zahtevima koje imaju, a koji su u našoj moći da na njih odgovorimo. Hibridno radno okruženje je model koji omogućava ljudima da se organizuju i da rade fleksibilno a efikasno, uz dobru komunukaciju sa timom. Pažljivo osmišljenim paketima za zaposlene, mogućnostima različitog radnog prostora i pristupom, gradimo oslonac i podršku. Jedan od glavnih benefita koje nudimo su dodatni slobodni dani.

  • Šta mislite da će biti budući izazovi u privlačenju talenata i brendiranju poslodavaca u IT sektoru u Srbiji?

Novi načini privlačenja mladih talenata će svakako biti izazov za svaku organizaciju koja želi da bude konkurentna na tržištu, naročito u ovako kompetitivnoj i dinamičnoj industriji kao što je IT. Jedan od načina kako mi odgovaramo ovakvim izazovima je pokretanje projekata i programa koji za cilj imaju stvaranje mogućnosti da gradimo kvalitetne profesionalce – i za našu kompaniju i celu IT zajednicu. Prošle godine smo započeli projekat gde je 100 praktikanata dobilo šansu za praksu u kompanji, a najbojli su nakon završetka dobili i zaposlenje. Takođe, još jedan od načina da talente pronađemo i gradimo je i nedavno otvorena Quantox akademija, koja je važan korak za nas, a predstavlja mogućnost da mladi ljudi a budući stručnjaci, dobiju objedinjena praktična i teorijska znanja i iskustva koja će biti u skladu sa savremenim trendovima u IT industriji.

Ljudi su snaga koja gradi Quantox priču. Zato dajemo znanje koje pravi razliku i prilike za zajednički rast.

Sagovornica: Mima Čabrić, HR Generalist u Quantox

Pripremili: The Employer Branding Agency

Prijavite se da besplatno dobijate na mejl jednom mesečno najbolje primere iz svetske prakse i najnovije inovacije i vesti iz Employer Branding sveta!

Comments are closed.