Juanita-3copy_50

,, Prioriteti su se promenili, polovina zaposlenih svoje zdravlje i zadovoljstvo stavlja ispred posla ” – Juanita Peter, Microsoft

U ranijim izdanjima našeg serijala intervjua sa HR i marketing profesionalcima upoznali smo se sa aktivnostima kompanije Microsoft na lokalnom nivou, a sada smo imali priliku da razgovaramo o atmosferi u kompaniji i na globalnom nivou. Juanita Peter, HR lead for Multi-Country region podelila je sa nama svoje bogato internacionalno iskustvo rada u ovoj kompaniji i svoja viđenja trenutnih promena i izazova na tržištu rada.

 • Možete li da opišete svoj međunarodni karijerni put u sektoru ljudskih resursa (Human Resources – HR)?

Karijeru u oblasti HR-a sam započela u EY u Južnoj Africi, gde sam radila sa HR liderima na standardima za upravljanje performansama, kreirala strategije zadržavanja zaposlenih i pokrenula Data Analytics Akademiju na globalnom nivou. Potom sam se pridružila Majkrosoftu u Južnoj Africi i radila na projektima za region Bliskog istoka i Afrike, gde sam imala priliku da pokažem strast prema razvoju liderstva, različitosti i inkluzivnosti. U Singapuru se pojavila nova prilika za unapređenje za poziciju Poslovnog menadžera za HR menadžerski tim za Pacifičku Aziju. Tamo sam stekla znanje o kulturnoj inteligenciji, radu koji prevazilazi nacionalne granice, snalaženju sa jezičkim nijansama i običajima na lokalu kao i formiranju strateških poslovnih odnosa. Kada sam se preselila u Irsku 2016, to je bio moj prvi posao HR menadžera u jednoj inženjerskoj organizaciji. U trenutnoj ulozi HR Lead-a za CEE Multi-country, mogu da iskoristim svoje veštine i iskustva da stvorim vrednost za poslovanje i ohrabrim naše zaposlene da teže svojim strastima i naprave razliku.

Juanita Peter, HR lead for Multi-Country
 • Koji savet biste dali mlađim kolegama kako postići uspeh u HR sektoru?

Možeš da postigneš bilo šta ako se tome posvetiš u potpunosti. Od suštinskog je značaja da dozvolite sebi da učite i rastete, preuzimate rizike i ulažete vreme u izgradnju dugotrajnih veza. Suočićete se sa mnogim neuspesima, ali imajte strpljenja da se nosite sa nedaćama kada se pojave na putu. Ništa nije nemoguće! To je najbolji savet koji sam dala sebi.

 • Vaš posao zvuči fascinantno. Kako ste radili na HR pozicijama u različitim delovima sveta i koliko je bilo teško prilagoditi lokalne poslovne tradicije globalnoj strategiji Majkrosofta?

Od vitalnog je značaja za HR da doprinese strategiji organizacije i da razume kako trendovi i finese lokalnog tržišta mogu da utiču na lokalno izvršenje globalne strategije. Nedavno sam, sa izazovima izazvanim pandemijom, provela dosta vremena sa zaposlenima i različitim zajednicama slušajući, učeći, crpeći iz različitih ideja i perspektiva, pokušavajući da razumem njihove potrebe i povećavam svoju kulturnu svest. Znanja i zaključke mog tima o različitim geografijama, kulturama, promenama u lokalnim zakonima, itd. stalno dele i koriste naši globalni stejkholderi.

 • Kako biste sada ocenili globalno tržište rada?

Pandemija je veoma poremetila tržište rada i potrebe radne snage su se promenile na globalnom nivou. Iako je Indeks trenda rada za 2022. godinu pokazao da svi zaposleni žele veću fleksibilnost, pokazao je još i da Milenijalci i Generacija Z, starosti između 18 i 41 godine, najviše favorizuju promene. Naime, skoro polovina njih u Evropi (49%) verovatno će razmotriti novog poslodavca ove godine u poređenju sa prosekom EMEA regiona koji iznosi 36%. Dodatnih 31% zaposlenih u Generaciji Z verovatno će se preseliti i pronaći posao koji im omogućava da rade na daljinu. Radne navike i prioriteti su se globalno promenili, pa bi poslovni lideri i HR trebalo da se prilagode ovim novim potrebama i reformatiraju radno okruženje kako bi bilo privlačnije za radnu snagu širom sveta.

Izvor: Indeks trenda rada za 2022. godinu, Microsoft
 • Prema Majkrosoftovom Indeksu trenda rada za 2022. godinu, 53% ljudi će svoje zdravlje i zadovoljstvo staviti ispred dodatnih dužnosti na poslu. Kako to komentarišete i šta biste savetovali poslodavcima da urade po tom pitanju?

Da, iskustvo iz protekle dve godine trajno je uticalo na način na koji ljudi žele da rade. Najnovije Majkrosoftovo istraživanje pokazalo je da su zaposleni počeli da preispituju ulogu posla u svom životu. Vidimo sve veći akcenat na pozitivnoj kulturi na radnom mestu i fleksibilnost – mogućnost obavljanja posla iz kancelarije ili sa nekog drugog mesta. Lideri će morati da prilagode način na koji njihovi timovi rade kako bi osigurali da zaposleni i menadžeri imaju jasnu sliku o svojim ulogama i odgovornostima kao i jasno razumevanje šta hibridni rad znači. Kolaborativna, digitalna kultura može pomoći da se premoste geografske razdaljine i druge razlike kada lideri svesno koriste tehnologije.  Na primer, Majkrosoft je razvio prvu platformu za iskustvo zaposlenih napravljenu za digitalnu eru – Microsoft Viva. Ona obuhvata komunikaciju, zajednice, znanje, učenje, ciljeve i uvide u tok Teams-a sa ciljem da reši ključne izazove hibridnog rada. Unilever je, na primer, počeo da koristi Microsoft Viva kako bi pojedincima i menadžerima obezbedio uvid, na osnovu podataka, sa zaštitom privatnosti, u to kako obrasci rada utiču na zadovoljstvo i produktivnost zaposlenih. U proteklih godinu dana, ovi uvidi pomogli su kompaniji da unapredi iskustvo zaposlenih i promoviše veći balans između posla i rada među svojom globalnom bazom zaposlenih.

 • Kakva je praksa Majkrosoft korporacije na globalnom nivou kada je u pitanju hibridni rad, imajući na umu da je vrlo zastupljen na IT tržištu?

Naš hibridni model obezbeđuje fleksibilnost koja daje podršku individualnim stilovima rada, balansira poslovne potrebe i omogućuje da sprovodimo našu korporativnu kulturu. Nema univerzalnog rešenja, imajući na umu raznolikost pozicija, radnih zahteva i poslovnih potreba. Nudimo mnogo fleksibilnih opcija za rad i ohrabrujemo zaposlene da rade sa svojim menadžerima. Za većinu pozicija smatramo standardnim delimični rad od kuće (manje od 50%). Za više detalja: Embracing a flexible workplace

Izvor: Indeks trenda rada za 2022. godinu, Microsoft
 •  Po vašem mišljenju, kako zadržati timski duh kad zaposleni rade na daljinu?

U procesu usvajanja hibridnog modela rada, moramo puno da radimo sa menadžerima, jer se zaposleni ugledaju na menadžere kako se oni ponašaju i reaguju. Evo koje korake preduzimamo u Majkrosoftu: podstičemo kulturu rasta i razvoja koja podrazumeva da se svaka greška posmatra kao šansa da se nešto nauči; tražimo od svih menadžera u Majkrosoftu da insistiraju na planiranim razgovorima 1 na 1 sa zaposlenima o tome kako bi voleli da rade u okviru novog hibridnog modela; obučavamo menadžere da ispolje fleksibilnost, zadovoljstvo i brigu o sebi; imamo ulogu trenera koji pomažu zaposlenima da definišu prioritete i uklone prepreke; i brinemo o individualnim potrebama zaposlenih na poslu i van njega, kao i o njihovim težnjama i ciljevima u karijeri. Tražili smo od svakog tima u Majkrosoftu da kreira niz aranžmana koji će jasno definisati način na koji bi voleli da rade zajedno u hibridnom svetu, kao što je određivanje dana u kojima nema sastanaka, planiranje nedeljnog sastanka tima uživo ili tendenciozno organizovanje hibridnih sastanaka. U Majkrosoftu, nastavljamo da razvijamo Microsoft Teams, da bi  učestvovanje na sastancima bilo jednako lako za sve.

 • Vi ste ambasador različitosti i inkluzivnosti. Šta mislite koji je nivo svesti o tome na Balkanu?

Zaposleni na Balkanu su članovi Majkrosoft porodice koji prihvataju iste globalne vrednosti i principe i njima se vode. Imajući na umu naše kompanijske vrednosti, želimo da svaki zaposleni ispolji svoju autentičnost da bi dao najbolje od sebe u svom radu. Tretiramo svakoga sa poštovanjem, a integritet i odgovornost su vrednosti koje poštujemo u svim našim interakcijama na dnevnom nivou. Poštovanje znači da držimo da su razmišljanja, osećanja i poreklo drugih jednako važni kao i naši. Integritet znači da smo iskreni, etički nastrojeni i dostojni poverenja. Odgovornost znači da smo u potpunosti odgovorni za sve svoje odluke, postupke i rezultate. Majkrosoft deli i podržava jedinstvene perspektive, formirajući inkluzivno radno okruženje gde u potpunosti možemo biti ono što zaista jesmo.

 • Percepcija rada se menja. Ironija je što je trebalo da se desi pandemija da bi organizacije usvojile fleksibilni način rada i prekinule sa formatom „9 do 5“. Šta mislite o tome?

Poslednji Indeks trenda rada – Majkrosoftovo ispitivanje na temu kako se radne navike menjaju – pokazao je da je broj zaposlenih koji rade posle radnog vremena porastao. Međutim, to nužno ne znači da ljudi rade duže. Umesto toga, mnogi usvajaju fleksibilne rasporede rada. Stoga, pošto kompanija prihvata hibridni rad, prisustvo u kancelariji više nije pouzdana metrika za unapređenje i povišice. Fleksibilan rad je definitvno nešto što zaposleni traže. U stvari, 69% zaposlenih navodi da poslodavac treba da vrednuje efekat, a ne broj sati provedenih u radu. Ohrabrujuće je što i poslovni lideri misle na isti način. 56% njih navodi da će redefinisati kako mere produktivnost u sledećoj godini.

Izvor: Indeks trenda rada 2022. godina, Microsoft
 • Majkrosoft je nesporno među najvećim i najpoželjnijim poslodavcima na svetu. Takođe, prema našem istraživanju Top 100 brendova poslodavaca Srbije, zauzima prvo mesto. Šta je, po vašem mišljenju, tajna tog uspeha?

„Slušaj svoje korisnike i zaposlene; oni su najvažniji i oni definišu tvoje poslovanje“ rekao je Satya Nadella, CEO Majkrosofta. Naš brend poslodavca – naša reputacija poslodavca – čini da se ljudi zaljube u Majkrosoft i to kroz svedočenje i proživljeno iskustvo onih koji nas poznaju najbolje – naših zaposlenih. Taj brend privlači nove talente, produbljuje ponos zaposlenih i gradi brend i poverenje korisnika. Mi obezbeđujemo instrumente i stvaramo okruženje gde će se ljudi razvijati kroz treninge na poslu, mentorstvo, okupljanja i druge prilike relevantne za njihove pozicije i aspiracije. Fleksibilnost, zadovoljstvo, rast i zajednica su od suštinske važnosti za naše zdravlje, sreću i razvoj – kao i za budućnost naše kompanije.

 • Koji su budući izazovi i trendovi u globalnom HR sektoru, posebno u brendiranju poslodavaca?

Izdvojila bih nekoliko globalnih izazova: sposobnost da se sa empatijom odgovori na potrebe zaposlenih za zadovoljstvom, upravljanje promenama u neizvesnim vremenima, razvijanje efikasne strategije za različitost i inkluzivnost, prenošenje odgovornosti na lidere za sprovođenje ciljeva ove strategije, regrutovanje i zadržavanje radne snage koja odslikava demografiju sredina u kojima poslujemo, identifikovanje najvažnijih veština za budućnost, sa naglaskom na fine veštine liderstva, razumevanje i investiranje u sledeću generaciju zaposlenih.

Sagovornica: Juanita Peter, HR Lead za Multi-Country region

Pripremili: The Employer Branding Agency

Prijavite se da besplatno dobijate na mejl jednom mesečno najbolje primere iz svetske prakse i najnovije inovacije i vesti iz Employer Branding sveta!

Comments are closed.