marketing-promotional-campaign-brand-awareness-building-branded-workshop-workshop-organized-by-brand-useful-marketing-event-concept_335657-115

Employer Branding strategija za 2021. godinu- Part 1

Predviđanje sledećih 12 meseci može zvučati obeshrabrujuće kada pogledamo godinu iza nas. Pa tako je i Employer Branding strategija iskusila neke ključne promene poslednjih par meseci i postala prepoznatljiva kao osnovni deo efektivnog rada.

Sledeće teme predstavljaju važne trendove za koje predviđamo da će u narednoj godini pokrenuti veliki deo posla u Employer Branding strategiji:

  1. Poruka EVP (Employee Value Proposition) će postati vrlo lična

Broj kompanija sa EVP-om eksponencijalno je porastao u poslednjih godinu dana. Kao rezultat toga, za kompanije je veliki izazov da izgrade EVP koji se istinski razlikuje od konkurencije i privlači talente koji su im potrebni. Često pregled EVP u sličnim industrijama pokazuje male ili nikakve razlike u poruci koja se prenosi. Da bi udovoljili svim ljudima, korporativnim smernicama i stejkholderima, EVP-ovi postaju opšti i obimniji , što ima manje uticaja na konkretnu osobu koju pokušavaju da pridobiju. Poslodavci pokušavaju da se povežu sada i na ličnom nivou da bi zadobili poverenje i naklonost zaposlenih. Postoji shvatanje da organizacije moraju biti bolje usklađene sa vrednostima ljudi kojima žele da služe.

2021-ve će se desiti prelaz sa kompanijskog EVP na proširene i personalizovane poruke zasnovane na ulozi, generaciji, fazi života i regionu. Da bi se ovo ispunilo, veći fokus će sada biti na istraživanju  potencijalnih talenata kako bi se o određenim segmentima saznalo na dubljem nivou. Akcenat će biti stavljen na kvantifikovanje osobina ličnosti, ličnu komunikaciju, prilagođena iskustva i marketinške kampanje za zapošljavanje. Poslodavci će početi da uvode i KPI (Key Performance Indicator) i da prate analitičke performance koji su vezani za ove lične segmente, a ne samo za generalni uticaj Employer Branding-a.

2. Glavni principi biće socijalna pravda i održivost preduzeća

Employer Branding menadžeri će biti primorani da zauzmu značajne stavove o socijalnim pitanjima u 2021. Danas je skoro 40% brenda ,,Podeli glas” direktno povezano sa onim o čemu zaposleni razgovaraju na društvenim mrežama. U protekloj godini, stotine lidera i brendova je bilo javno prozivano, bojkotovano i smatrano odgovornim za nepravde u istoj. Iako postoje nova očekivanja talenata da će se društvena svest korporacija promeniti, Generacija Z zahteva te promene od poslodavca više nego ijedna prethodna.

U trenutnom istraživanju Deloitte o Generaciji Z I Milenijalcima, postojao je jasni pokazatelj da će socijalna pravda igrati veliku ulogu u određivanju koji poslodavac je za njih idealan. Ustvari, blizu tri četvrtine ispitanika je reklo da ih je pandemija učinila saosećajnijim prema potrebama drugih i da nameravaju da preduzmu akcije koje bi pozitivno uticale na njihove zajednice. Takođe, oni se neće ustručavati da kazne kompanije čije su navedene i primenjivane vrednosti u sukobu sa njihovim.

Tačnije, 83% kandidata iz Generacije Z je reklo da je posvećenost kompanije ka diverzitetu i inkluziji izuzetno važno kada biraju poslodavca.

Employer Branding strategija će morati bolje da se uskladi sa strategijom DE&I (Diversity, Equality i Inclusion) I CSR (Corporate Scial Responsibility), ali i da je ojača. Očekujte da ovakav rad bude uključen u EVP i napore za istraživanje talenata, razvoj koncepta brenda, strategiju aktivacije, medijske kampanje, materijale za zapošljavanje, programe iskustva kandidata i zaposlenih. Organizacije koje ne uspeju da spoje DE&I, CSR i EB u 2021-voj godini, rizikuju ne samo da izgube talente zbog konkurencije, već i potencijalne kupce i tržišni udeo.

3. Agilne i remote kulture

Pandemija i rad od kuće su primorali organizacije da promene iskustva zaposlenih. Korporativne kulture su postale virtuelno okruženje za sastanke, sa tehnološkim promenama i ogromnim naporima da se podstaknu inovacije. Zaposleni su se suočili sa povećanim rizikom, nestalnim radnim vremenom, promenljivim politikama i manjom stabilnošću. 2020. je bila godina u kojoj su svi činili sve što su mogli da novi svet rada uspe.

Nažalost, Employer Branding strategija i kultura su bili glavne žrtve ovih promena. Tamo gde su poslodavci ranije mogli da opisuju kulturu dizajnom i energijom u kancelariji, govorom tela, usputnom osmehu menadžeru ili otvorenim vratima lidera, danas ipak definišu kulturu na osnovu iskustva sa online mreže.

U našem trenutnom svetu, kultura kompanije utiče ne samo na vaše zaposlene i kandidate koji su intervjuisani, već i na njihovu porodicu (koji čuju te sastanke). Vaša kultura je sada opisana time kako efektivno zaposleni može da balansira između ličnih obaveza i posvećenosti poslu kada radi od kuće. 2021. će se fokusirati mnogo više na brendiranje i poboljšanje iskustva zaposlenih. Angažman je u svakom trenutku nizak, kriza mentalnog zdravlja sve veća, a prema nedavnoj severnoameričkoj anketi o talentima, blizu 50% zaposlenih otvoreno je za novi posao u godini koja predstoji.

Za mnoge organizacije, investranje u internu aktivaciju i eksterne programe će biti prioritet. Videćemo mnogo više personalizovane programe kao što su mentorstvo, prepoznavanje i nagrađivanje talenata. Imajući u vidu da će životna faza, generacijske i lične životne situacije i dalje igrati značajnu ulogu u doživljavanju kulture i rada, prilagođena iskustva i fleksibilne opcije postaće važnije nego ikad.

Prijavite se da besplatno dobijate na mejl jednom mesečno najbolje primere iz svetske prakse i najnovije inovacije i vesti iz Employer Branding sveta!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *