IMG_2021-12-09_12-36-14

Klijenti će ceniti i biti zadovoljni kompanijom samo ukoliko kompaniju vole ljudi koji u njoj rade – Banca Intesa

Mesto najbolje plasirane banke u našem istraživanju TOP 100 Employer Brands Srbija 2021. zauzela je Banca Intesa. Na tu temu, kao i o generalnom uspehu njihovog brenda poslodavca u svom sektoru Banke i osiguranja, zadovoljstvu ljudi koji tu rade i klijentima, razgovarali smo sa Ivanom Todorović, direktorkom Sektora za ljudske resurse i organizaciju, Banca Intesa.

Kako komentarišete to što ste najbolje plasirana banka na listi top 100 najboljih brendova poslodavaca? Po čemu se ističe vaš brend poslodavca?

Zaista verujem u postulat da će klijenti ceniti i biti zadovoljni kompanijom samo ukoliko kompaniju vole ljudi koji u njoj rade. Zbog toga smatram da iza priznanja za najboljeg poslodavca u kategoriji banaka i osiguravajućih kuća stoji naša istrajnost i iskrena posvećenost najvišim profesionalnim standardima rada, kao i neprestano ulaganje u jačanje odnosa – kako sa našim kolegama, tako i sa svim klijentima i eksternim saradnicima.

Pored toga, svesni smo da u današnjem dinamičnom okruženju i promenama koje su svuda oko nas najvažnija tačka oslonca jesu upravo ljudi, njihova posvećenost, znanje i ekspertiza, ali i njihove različitosti i vrednosti koje dele.

Radno okruženje za naših 3,100 kolega zasnivamo na pluralizmu, poštovanju i međusobnoj saradnji, a kolege sa različitim stavovima, uverenjima i mišljenjima ohrabrujemo da se udruže kako bi generisali našu dodatnu vrednost.

Iako je finansijski sektor, a naročito bankarstvo, često percipirano kao strogo regulisano, birokratsko i konzervativno, sa velikim entuzijazmom vrlo posvećeno i dosledno promovišemo internu kulturu u kojoj se svi osećaju slobodno da se lično i profesionalno izraze, a svačiji talenat i kvaliteti se prepoznaju i nagrađuju mogućnostima za profesionalni razvoj.

Ova nagrada je za nas važno postignuće i potvrda da se krećemo u dobrom pravcu. Sposobnost posmatranja šireg konteksta stvari, agilnost u kreiranju rešenja za poslovne izazove i timsko pronalaženje inovativnih načina u cilju poboljšanja poslovnih performansi ključ su ne samo ovog uspeha već i mnogih drugih koji su pred nama.

Da li možete opisati koje vrednosti čine vas kao poslodavca i koju biste izdvojili kao najznačajniju?

Kao kompanija sa višedecenijskom tradicijom nastojimo da svoje ciljeve ostvarujemo ispravno i odgovorno, uz puno uvažavanje etike, transparentnosti i korporativnog integriteta, što i jesu glavni kriterijumi za donošenje poslovnih odluka.

Negujući kulturu prihvatanja različitosti i jednakih mogućnosti poštujemo sve kolege u pogledu njihovog identiteta i izražavanja različitosti, negujemo veštine i kompetencije svih zaposlenih, beskompromisno branimo principe meritokratije, izvrsnosti i jednake mogućnosti za sve. I to ne samo deklarativno – banka neguje aktivan pristup u pogledu primene ovih načela i kontinuirano sprovodi različite inicijative za njihovu primenu. Sve te vrednosti nalaze se u osnovi internih politika u čijem su fokusu i naši zaposleni.

Koliko u tome uspevamo, najbolje govore i činjenice – preko 55% naših zaposlenih je sa nama više od 10 godina, imamo izbalansiran odnos muškaraca i žena u našoj menadžment strukturi, prosečna starost kolega na nivou Banke je 41 godina – čime i potvrđujemo naše strateško opredeljenje ka primeni potpune inkluzivnosti u poslovnom modelu.

Šta mislite, koliko sam marketing i kvalitet vaših usluga utiče na privlačnost vas kao poslodavca u vašem sektoru?

Imidž koji u javnosti ima jedna kompanija čini samo deo vrednosti brenda, zbog koje će potrošač radije izabrati proizvod te kompanije u odnosu na drugi u istoj kategoriji. Brend je sam po sebi odličan marketing alat u procesu pozicioniranja kompanije i sticanja konkurentske prednosti na tržištu. Međutim, osim kreiranja dodatne vrednosti u finansijskim performansama i generalnom poslovanju kompanije, brend kao alat može imati veliku ulogu u kreiranju vrednosti i za potrošače u smislu unapređenja kvaliteta njihovog života. Takođe, ne može se govoriti o brend vrednostima bez sagledavanja ukupne slike kompanije na koju u velikoj meri utiče zadovoljstvo uslugom i odnosom koji kompanije ima sa korisnicima svojih usluga. Banca Intesa je od samog početka vrlo visoko na svojoj lestvici prioriteta postavila standarde kada je u pitanju kvalitet usluga, sa ciljem kontinuiranog unapređenja zadovoljstva svojih klijenata.

U skladu sa tim, neminovno je da kvalitet proizvoda i usluge koje pružamo, kao i neprikosnoveni status brenda, u velikoj meri utiču na privlačnost Banke kao poslodavca, ali rekla bih da na našu atraktivnost dodatno utiču korporativne vrednosti koje negujemo, kultura i atmosfera u kojoj radimo, sigurnost i benefiti, prilike za dalje usavršavanje i nadogradnju, kao i zadovoljstvo naših zaposlenih, koji su na kraju dana i naši najbolji ambasadori.

Koje kanale komunikacije koristite za komunikaciju o Intesi kao poslodavcu? I koji kanali su se pokazali najuspešniji?

Svoje brend prisustvo Banca Intesa zasniva na integrisanoj komunikaciji.

Što se internih kanala komunikacije tiče, svakako bih izdvojila interni portal Banke, kao i interni blog čiji je on sastavni deo. Pored svakodnevne komunikacije, newslettera i ostalih pratećih sadržaja, interni portal Banke predstavlja glavno mesto virtuelnih susreta kolega. Osim osnovnih informacija vezanih za našu poslovnu praksu, on sadrži lične priče iz života kompanije i zaposlenih, najbolje prakse iz svih segmenata našeg poslovanja, karijerni i razvojni put kolega. Portal je omiljeno mesto naših zaposlenih jer širi timski duh i osećaj pripadnosti istim vrednostima i zajedničkoj kulturi. Takođe, ne mogu da ne pomenem da su interni događaji na koje smo godinama veoma usmereni, jedni od najznačajnijih (i najlepših) kanala komunikacije i važna tačka naših susreta. Baš zato, oni nam veoma nedostaju u ovom periodu jer su većinski usmereni na online format.

Da li nam možete reći koji su bitni elementi vaše Employer Branding strategije?

Smatram da employer branding nije projekat koji ima svoj početak i kraj, već predstavlja dugoročni proces u koji se ulaže svakodnevno, kroz njega se prožimaju multisektorski pristup i aktivnosti koje su usmerene na poboljšanje našeg načina rada kroz koje gradimo korporativnu klimu i kulturu naše organizacije. Pored velikih inicijativa koje bazično podupiru razvoj tog procesa, neretko su te, naizgled male dnevne aktivnosti, one koje stvaraju i održavaju naše vrednosti, i one koje zapravo prave razliku. Sve to stvara i gradi sliku o nama kao organizaciji, o životu naše Banke i ljudima koji u njoj rade.

Podjednako smo posvećeni svakoj našoj inicijativi i sve one zajedno usmerene su na dobrobit svih naših kolega, njihov balans između poslovnih i privatnih obaveza i dodatno, naročito u vremenu pandemije, redukciju stresa i jačanje fokusa, što postižemo aktivnostima okrenutim svim aspektima očuvanja njihovog fizičkog i mentalnog zdravlja. Zadovoljstvo naših zaposlenih je ne samo naš cilj već zasigurno i razlog poverenja i zadovoljstva klijenata.

Naša banka se trudi da kroz promociju zdravih stilova života i beneficije koje nudi zaposlenima ukaže na važnost prevencije i u skladu sa tim obezbeđuje različite programe – privatnog zdravstvenog osiguranja, godišnjih sistematskih pregleda, kao i pristup međunarodnom zdravstvenom programu lečenja u okviru kojeg u slučaju ozbiljnih bolesti, zaposleni imaju pristup vodećoj medicinskoj ekspertizi u specijalizovanim zdravstvenim ustanovama širom sveta.

Pored toga okrenuti smo različitim well-being inicijativama koje doprinose neophodnom work-life balansu. Upravo zato negujemo ravnotežu između poslovnog i privatnog života kolega i omogućavamo fleksibilnost u radu koja tome doprinosi kroz Smart Work koncept, koji podrazumeva rad od kuće i fleksibilno radno vreme i kroz koji kontinuirano unapređujemo radne uslove jačajući zadovoljstvo naših zaposlenih.

Ovde bih pomenula i naše tradicionalne sportske događaje, koje organizujemo u saradnji sa našom Matičnom bankom pod sloganom „Stay together“, kao i BIBalans program, koji obuhvata online časove joge i pilatesa, kao i nutri programe ishrane.

Izrazito nam je važan razvoj i edukacija naših kolega, kao i dalje usavršavanje kroz njihov karijerni put.  Kroz naše obuke, trening programe, stručne seminare i radionice usmeravamo njihov profesionalni razvoj u koje su direktno i aktivno uključene svi naši zaposleni. Pored toga, uz podršku naše Matične grupacije, kolege imaju priliku da steknu vredno međunarodno profesionalno iskustvo, radeći na projektima u okviru banaka članica Intesa Sanpaolo Grupe.

Za mene jedan od najlepših razvojnih projekata jeste Junior program Banke, namenjen studentima završnih godina i diplomcima različitih fakulteta koji prolaze kroz šestomesečnu plaćenu praksu. Kroz Junior program, započet 2017. godine, do sada nam se pridružilo preko 50 kolega.

Pored ovih aktivnosti, ponosni smo na inicijative koje su posvećene deci naših kolega jer nam je važno da steknu dragocena lična i internacionalna iskustva i dobiju priliku da razviju svoje veštine i talente. Pored mnogobrojnih aktivnosti, izdvojila bih: školovanje u Italiji, dvonedeljni letnji kamp za decu kolega, italijanski fudbalski kamp, dečiju olimpijadu, kao i priliku da deca naših kolega uče od najboljih košarkaških trenera u kampu „Teo4“.  

Ovo su samo neki, oni najznačajniji elementi korporativne kulture i života naše Banke, njen mali segment i metaforički rečeno – skica celokupne slike našeg brenda.

Kakav je vaš stav po pitanju toga da li se u Srbiji tek razvija svest o razvijanju i ulaganju u brend poslodavca?

Opšta reputacija brenda i njegovih vrednosti uslovljena je zadovoljstvom zaposlenih radom u određenoj kompaniji i ukoliko se ovom segmentu ne pruža dovoljno pažnje, zasigurno je da će to uticati i na opštu sliku brenda u javnosti. Sve počinje iznutra i upravo se tu završava, tako da smatram da se imidž, integritet i reputacija jedne kompanije ne mogu graditi samo na osnovu generičkih vrednosti i portfolia proizvoda i usluga – već prvenstveno na vrednostima i stavovima ljudi koji u njoj rade i koji su naš najvredniji resurs.

Smatram da kompanije u Srbiji nemaju luksuz da se ogluše o svetske trendove, posebno imajući na umu da je naše tržište malo i veoma konkurentno. Svi mi, bez obzira na industriju kojoj pripadamo želimo kvalitetne ljude koji mogu da dodaju vrednost organizaciji, a da bismo ih privukli i zadržali moramo raditi na svim komponentama employer branding strategije kako bismo se pozicionirali i kao preferencijalna kompanija na tržištu rada. Na kraju dana, tržišnu utakmicu dobija ekipa koja u svojim redovima ima najbolje igrače. 

Sagovornica: Ivana Todorović, direktor Sektora za ljudske resurse i organizaciju, Banca Intesa

Pripremili: The Employer Branding Agency

Prijavite se da besplatno dobijate na mejl jednom mesečno najbolje primere iz svetske prakse i najnovije inovacije i vesti iz Employer Branding sveta!

Comments are closed.