people-working-together-from-home_23-2148490054

Kultura kompanije: Kako je održati kada svi rade od kuće?

,,Korporativnu kulturu“ je teško definisati. Vaša kultura kompanije postaje vaš personaliti i ima veliki uticaj na to kako vašu kompaniju percipira javnost tj publika, kao i na to kako zaposleni, partneri i drugi stejkholderi komuniciraju sa publikom i među sobom.

Danas, mnogo kompanija je prinuđeno da drži svoje kancerije zatvorenim u ovo vreme socijalnog distanciranja, gde je rad od kuće postao ,,nova normalna” pojava. Istraživanje iz aplikacije za organizaciju digitalnih dokumenata- FYI otkrilo je da je „poboljšana kultura“ jedan od glavnih odgovora kada su ljudi upitani kako kompanije mogu pomoći u unapređenju iskustva rada na daljinu tokom krize sa korona virusom.

Pa kako možete osigurati da vaša kultura preživi kada nemate jedno središte okupljanja?

Čak i pre epidemije, može se reći da je ovo bio veliki izazov. Velike kompanije sa brojnim lokacijama, na primer, su uvek smatrale da je teško održati kohezivnu korporativnu kulturu. To je još izazovnije jer kompanije proširuju svoj sistem na partnere, nezavisne dobavljače i frilensere izvan neposredne korporativne strukture.

Korporativna kultura je suštinska vodeća snaga, ali kako se ona razvija kada većina radnika, dobavljača i frilensera kompanije nikada ne kroči u kancelariju? Podaci koje pruža Global Workplace Analitics sugerišu da je rad na daljinu postao prilično uobičajen čak i pre zaključavanja zbog virusa Covid-19 i da je porastao za 140% od 2005. godine; 4,3 miliona zaposlenih sada radi od kuće najmanje polovinu vremena. Istovremeno, samozaposleno stanovništvo poraslo je za 2,4%, samozaposleno stanovništvo kod kuće poraslo je za 7,3 procenta, a telekomunikaciono stanovništvo za 1,7 procenata.

Kultura kompanije – kada su interakcije licem u lice zastarele

Saradnja u udaljenom okruženju zahteva i dodatni posao – ali udaljeni tim je zaista kao i svaki drugi tim, bilo da radi licem u lice ili ne. Nedavni podcast Harvard Business Review zapazio je da se uspešan rad na daljinu zasniva na tri principa: komunikaciji, koordinaciji i kulturi.

Komunikacija i koordinacija mogu se lako postići kroz brojne sofisticirane, pravovremene alate za komunikaciju, ali kultura je ono što kreira pravi osećaj poverenja i angažovanja.

Korporativna kultura više je od stvaranja prijateljske sobe za odmor sa udobnim stolicama i unošenja kutije krofni u petak – njen razvoj podrazumeva namerno angažovanje zaposlenih, njihovo obrazovanje i obezbeđivanje mesta za interakcije, razmenu znanja i obuku. Tradicionalno, ovo se radi uživo, putem internih usluga ili specijalnih događaja izvan kompanije, ali ovo je postalo problematično od kada kompanije imaju hiljade zaposlenih koji rade od kuće i partnera koji su rasuti u više zemalja.

Ovakvi događaji mogu da se održe virtuelno. Na sreću, online platforme za sastanke su evoluirale do tačke gde one mogu biti visoko interaktivne, vizuelne, i još važnije, efektivno prenele osećaj kao da ste stvarno tamo. I da, tu je i više načina da začinite vaše virtuelne ,,happy hours”.

Vaša kultura počinje sa procesom onboardinga – i posebno kada zaposleni od kuće budu uključeni, interaktivne video sesije mogu biti visoko efektivan metod angažovanja tih radnika na samom početku.

Ključ uspeha je u nivou angažmana – i umesto jednosmerne sesije vebinara, kultura se može razvijati i održavati obezbeđivanjem da se timovi redovno okupljaju, mada ne tako često i toliko dugo da „Zoom zamor“ počne da raste među njima. Pronalaženje prave ravnoteže između live i asinhronih sastanaka je ključno, kao i ulaganje u to da omogućite ljudima da lako pristupaju informacijama koje su im potrebne da samostalno rade svoj posao.

Najbolje prakse za korporativnu kulturu na daljinu

2017. u studiji kompanije Deloitte izdvojeno je da čak 80% ispitanika u istraživanju vidi kulturu i angažovanje kao top prioritete. Deloitte izveštaj pokazuje da se tradicionalni sistemi upravljanja učenjem zamenjuju vrlo brzo novim alatima koji bolje zadovoljavaju potrebe za interakcijom i učešćem.

Najbolje prakse u razvoju koje kulture uključuju su pozivanje menadžera na odgovornost za obuku, komunikaciju i saradnju i naoružavanje alatima neophodnim za to, na način koji je u skladu sa očekivanjima digitalno pametnih radnika.

Što je još važnije, doslednost i učestalost postaju još važniji u remote okruženju, a redovni interaktivni video sastanci bi trebalo da se održavaju kako bi se ojačale korporativne razmene poruka i kultura, kao i da bi se prenele određene informacije o obuci.

Takođe, zbog efikasnosti video konferencija, mikro učenje postaje moguće. Za razliku od treninga uživo koji zahtevaju veću koordinaciju,  onlajn treninzi mogu se održavati češće, a istovremeno se prilagođavaju specifičnim potrebama svake različite grupe zaposlenih.

Na kraju, izmerite rezultate – pogledajte socijalne interakcije, komentare i deljenja na društvenim mrežama koji se odvijaju kao rezultat svake sesije; merite zadovoljstvo i učešće korisnika i podstičite povratne informacije i doprinos učesnika. Čineći to, moći ćete da stvorite virtuelno okruženje koje na mnogo načina nije samo „sledeća najbolja stvar do povratka na staro”.

Radite remote kao kolektiv

Održavanje kohezivne kulture kompanije je izazov, čak i kada imate posla sa relativno malim timom koji radi na jednoj lokaciji. Timovi sa brojnim zaduženjima i timovi koji su prinuđeni da iznenadno rade od kuće sve to teže podnose. Ali sa pravom perspektivom i pristupom, vaš tim može ostati kohezivan kao i uvek.

Prijavite se da besplatno dobijate na mejl jednom mesečno najbolje primere iz svetske prakse i najnovije inovacije i vesti iz Employer Branding sveta!

Izvor: www.entrepreneur.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *