employees-care-concept-giant-human-hands-holding-supporting-tiny-business-professionals-illustration-trade-union-corporate-insurance-employees-wellbeing-benefits-topics_179970-2320

Kako poboljšati fizičko i metalno zdravlje zaposlenih?

Zdravlje zaposlenih je verovatno glavna želja, interes i motor i ličnih i poslovnih agendi u 2021. U okruženju koje je puno izazova kao i prošle godine, sve veću važnost imaju nove alatke i platforme koje omogućavaju ispunjavanje poslovnih aktivnosti. Jedna od glavnih briga je kako podržati timski rad.

Jedan od elemenata na koji se kompanije mogu osloniti su tehnologije koje ujedinjuju platforme gde zaposleni mogu koristiti alate koji im dozvoljavaju da postignu balans: od ishrane do usvajanja ili produbljivanja zdravijeg životnog stila, mogućnosti fizičkog treninga ili započinjanja meditacijskih praksi za poboljšanje svakodnevnog kvaliteta života.

Uzmimo u obzir i to da bi prema informacijama iz konsultantske kuće Gartner, 41% zaposlenih htelo da nastavi sa kuća-posao šemom, budući da je pre pandemije samo 30% radilo od kuće s vremena na vreme i da će same okolnosti sada biti takve da će sve više ljudi preći na ovakav model rada.

Znamo koliko je godina puna izazova, pa zato delimo ovih pet akcija koje vam mogu pomoći u rešavanju zabrinutosti za rad timova početkom 2021. godine:

  • Istražite fleksibilne šeme – Timovi imaju različite potrebe na putu ka  ostvarenju svojih ciljeve. Važno je da se razmotre brojni pristupi kako bi se kreirale politike koje pružaju timovima da profitiraju koliko god je to moguće od benefita rada od kuće i da adekvatno postignu svoje ciljeve. Zapamtite da pokazivanje fleksibilnosti uveliko ide ka izgradnji mreža podrške i vrednosnih odnosa koji su od koristi svima.
  • Posmatajte blagostanje kao integrisani koncept – Jedno od glavnih pouka koje je 2020-ta ostavila je to da je fizičko blagostanje jednako važno kao i emocionalno, zbog uticaja koji ima na socijalne veštine, kao i na pravilnu koncentraciju, empatiju, generisanje ideja i timski rad.  Prema sopstvenoj studiji Gympass-a na regionalnom nivou, 77% anketiranih korisnika istaklo je važnost kompanija koje nude rešenja za blagostanje, međutim, samo 34% kompanija imalo je pristup koji je takođe uključivao emocionalni aspekt, a ne samo fizički.
  • Ojačajte rezilijentnost – Nije slučajno što kompanije koriste fraze i slike povezane sa sportskim svetom: „Oči ka cilj“ ili „postizanje tržišnog pozicioniranja nije kratka trka, to je maraton“. Fizička aktivnost je sjajan učitelj tako da i od pojedinca i od formiranih timova treba izvući prednosti koje imaju, pa poboljšavati  komunikacione veštine. To je iskustvo koje na pozitivan način mogu iskoristiti i lideri i same kompanije.
  • Negujte saradnju – Saradnja je ključan sastojak u svakom procesu, u ovom novom kontekstu, na timove mogu uticati geografske barijere rada na daljinu. Međutim, pokretanje diskusija o postojećim izazovima vezanim za fizičku aktivnost i blagostanje preko online platformi može biti okidač za razgovore koje članovima tima omogućava da budu kreativni, inovativni i bliski.
  • Ne zaboravite brigu o sebi – HR oblast je jedna od mnogih koje su pretrpele izvesne posledice tokom 2020-te godine. Takođe je važno da oni koji su odgovorni za optimalno funkcionisanje timova budu uključeni u program fizičke i emocionalne nege, uz rutinu vežbanja i praćenja aktivnosti ili meditacije, joge i saveta za bolji kvalitet sna. Srećni zaposleni nisu sinonim samo za zdrave ljude, već i za produktivnost, lojalnost kompaniji, aspekte koji pružaju zdravije radno okruženje.

Kompanije su jedan od produktivnih pokretača svake ekonomije. One ne mogu zaboraviti da su entiteti sastavljeni od ljudi koji udružuju napore, talente, disciplinu i interese da bi postigli zajednički cilj. Pristupi su postali obuhvatniji, a mere usvojene za fizičku i emocionalnu brigu timova, imaće pozitivan uticaj koji omogućava razvoj potencijala i kapaciteta za povećanje blagostanja.

Prijavite se da besplatno dobijate na mejl jednom mesečno najbolje primere iz svetske prakse i najnovije inovacije i vesti iz Employer Branding sveta!

Izvor: www.entrepreneur.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *