esg

Employer Branding i ESG (Environmental, Social, and Governance)

ESG (Environmental, Social, and Governance) je krovni termin koji se odnosi na to kako kompanija služi svim svojim stejkholderima: zaposlenima, zajednici, kupcima, akcionarima i životnoj sredini. Često se ESG koristi naizmenično sa održivošću i u trendu je poslednjih nekoliko godina.

Sami rezultati govore koliko su ESG aktivnosti postale značajne za kompanije:

  • 65% ljudi širom sveta želi da radi za organizaciju koja se bavi društvenom odgovornošću
  • Svaki četvrti zaposleni tražio bi novi posao ako bi otkrio da njihov poslodavac ima loš učinak o pitanjima životne sredine
  • 51% zaposlenih neće raditi za kompaniju koja nema učestvuje u društvenim aktivnostima

Takođe, sami zaposleni žele da vaša kompanija uspostavi i sprovodi održive prakse. Zauzvrat, ove inicijative će ih motivisati i inspirisati da ostanu duže. Oni će razviti dublji osećaj pripadnosti, posvećenosti i svrhe—što se prevodi u jaču radnu etiku, a znatno pojačava mogućnost preporuke za rad potencijalnim zaposlenima i klijentima.

Ako već implementirate ESG principe u svoju organizaciju, tu je pola posla završeno. Ali šta radite da biste potencijalnim klijentima rekli o tome? Kako oni znaju da je vaša kompanija društveno odgovorna? Ovde ulogu igra employer branding.

Benefiti predstavljanja vaše kompanije kao društveno odgovorne:

1. Privlačenje top talenata

Kako raste na važnosti, održavanje čvrstog stava o ESG-u i održivosti je važno kako za privlačenje novih vrhunskih talenata, tako i za održavanje motivacije i zainteresovanosti vaših sadašnjih zaposlenih. To znači da imajući u vidu izbor između dve kompanije, postoji velika šansa da će kandidati za posao dati prednost kompaniji sa jačom ESG agendom—to jest, poslodavcu čiji je brend ekološki svestan i društveno odgovoran.

2. Prepoznatljivost na društvenim mrežama

Prezentovanje proizvoda koji daje vrednost za kupce nije uvek najvažniji cilj kompanije. Neophodno je investirati i fokusirati se na daleko veće planove koji zamenjuju vašu osnovnu potrebu da zaradite više profita. Jedan takav plan je ESG, i on bi mogao da izdvoji vaš brend od drugih.

Efekti održivog employer brandinga vidljivi su u doba društvenih mreža, gde se brza i trajna pohvala daje organizacijama koje daju prioritet aktivnostima za očuvanje životne sredine, diskriminaciju, prava, politikama raznolikosti i inkluzije.

Nedavni podaci svrstavaju ESG kao drugi najčešće pomenuti atribut na društvenim mrežama. Osim toga, 85% komentara oko toga bilo je pozitivno. To znači da ako izgradite održiv employer branding koji je svestan ESG-a, već ste miljenik na društvenim mrežama. I to će sigurno imati pozitivan efekat na vaše napore u sticanju talenata.

3. ESG daje prednost u odnosu na vaše konkurente

Kako se pokazalo, biti poznata kao kompanija u kojoj održivost nije glavni prioritet može bukvalno koštati vašu organizaciju mesta na vrhu tržišne rang-liste. Usvajanje održivije fokusiranog poslovnog modela stavlja vas u dobro raspoloženje potrošača i posledično povećava vaš tržišni potencijal i prilike za rast nekoliko puta.

Kako izgraditi employer branding koji je održiv i odgovoran za ESG

Uspostavljanje održivog brenda poslodavca nikada nije bilo važnije. Na sajtovima za zapošljavanje, uključujući i LinkedIn— zaposleni mogu saznati više o kompanijama i odlučiti u koju vredi uložiti svoje sposobnosti i vreme. A kako ESG debata dobija na zamahu svakog drugog dana, različiti benefiti neće biti dovoljni da izgrade kulturu među zaposlenima kojima nedostaje snažan osećaj svrhe, posvećenost višim ciljevima, smislenim praksama održivosti i tako dalje.

Međutim, iako je ključno izgraditi održiv employer branding, vredno je to postići ispravno za održivo privlačenje talenata, zadržavanje zaposlenih i angažovanje. Ovi saveti će vam pomoći da date sve od sebe u tom pogledu:

1. Sprovedite detaljnu samoreviziju

Lako je pretpostaviti da su zaposleni zadovoljni vašim pristupom ESG-u i agendi održivosti, pod uslovom da nema direktnih pritužbi na iste. Međutim, iako je dobro imati pretpostavke, one retko predstavljaju tačan prikaz stanja stvari, posebno kada je u pitanju percepcija brenda.

Za tačne rezultate kako vaš brend percipiraju i sadašnji i budući zaposleni, ovi pristupi pružaju dobru polaznu tačku:

  • Raspitajte se – interne ankete imaju ogromnu moć
  • Pregledajte pretrage na društvenim mrežama, naloge i pojedinačne postove
  • Angažujte partnere koji posmatraju, procenjuju i rangiraju reputaciju. Takav partner je i The Employer Branding Agency koja pruža full service usluge u ovom domenu.

2. Kreirajte jedinstvenu, ESG-fokusiranu ponudu vrednosti

Sledeće, vreme je da se napravi predlog vrednosti koji uzima u obzir moderne zaposlene koji su svesni ESG-a. Da biste to uradili, možete se vratiti na tablu za crtanje – istu onu koja sadrži misiju, vrednosti, svrhu i viziju vaše kompanije, kako biste sve uskladili i povezali. A zatim, razmislite o dodavanju održivosti u svoju izjavu o misiji. Neka njih dvoje formiraju snažnu vrednosnu ponudu sa kojom se budući i sadašnji zaposleni mogu poistovetiti.

3. Predstavite svoje ESG aktivnosti kroz onboarding

Nikada ne dobijate drugu priliku da ostavite dobar prvi utisak. Ovo posebno važi za kandidate koji prolaze kroz proces selekcije i kasnije onboardinga.

Kao poslodavac, treba da učinite sve kako bi novi zaposleni osećao ushićeno zbog pridruživanja vašoj kompaniji, ako ste ga izabrali kao dobar match. A pošto odluke današnjih kandidata dosta zavise od održivog employer brandinga, vama (i vašoj strategiji privlačenja talenata) bi bilo dobro da svoj brend pozicionirate kao takav od samog početka.

Ovo znači:

  • Obuka novih zaposlenih o tome kako mogu da budu uključeni u ESG i inicijative za održivost od prvog dana
  • Komunikacija o tome kako će vaša kompanija podržati i njihove lične napore u društveno odgovornom poslovanju
  • Postavljanje volonterskog događaja za nove zaposlene u prvom mesecu rada. Osim što odražava vašu sveobuhvatnu ESG misiju, događaj će upoznati nove zaposlene sa vašim neprofitnim partnerima i, što je možda još važnije, omogućiti im da formiraju konkretne veze van svojih timova.

Iako ovo može izgledati kao previše posla, često se dugoročno isplati. Zapamtite, nijedan top talenat nikada neće potpisati ugovor za brend koji čini malo na putu stvaranja dobrih prvih utisaka zasnovanih na ESG-u.

4. Koristite društvene mreže

Kada želite da izgradite održiv employer branding, društveni mreže i alternativni načini komunikacije su laki putevi za oblikovanje načina na koji tržište rada doživljava vašu organizaciju. To može značiti da imate interaktivne stranice fokusirane na ESG na Tvitteru, Facebooku ili čak TikToku. Ove stranice treba da istaknu inicijative za održivost koje preduzimate interno i eksterno. Čak i ako ne objavljujete svaki dan, budite sigurni da će povremeni postovi privući oko nekolicini potencijalnih kandidata. Ionako je ovo doba društvenih mreža, gde 79% onih koji traže posao tvrdi da su njih koristili u traženju posla u poslednjih godinu dana.

5. Iskoristite svoje trenutne zaposlene

Društvene mreže i plaćeno oglašavanje mogu biti veliki promoteri vaših ESG praksi, ali ponekad sve što je potrebno za širenje reči su ambasadori. Drugim rečima, vaši postojeći zaposleni.

Zainteresovani kandidati mogu dobiti informacije iz prve ruke o aktivnostima koje vaša organizacija obavlja u vidu ESG aktivnosti i uopšte čitajući svedočenja sadašnjih zaposlenih. Ove izjave mogu biti prikazane na veb sajtu, karijernoj stranici i društvenih mrežama. Takođe, zaposleni kao brend ambasadori mogu deliti sadržaj o svom iskustvu prilikom ESG aktivnosti na svojim profilima.

6. Ubacite ESG u opis posla

Na kraju, razmislite o tome da pomenete svoje ESG aktivnosti u opisu posla, uglavnom tamo gde je u skladu sa pozicijom vašeg ciljanog kandidata.

U tom smislu, koristite duhovit ili srodan jezik kako biste naznačili šta se može očekivati od potencijalnih klijenata u smislu održivosti i društvene odgovornosti preduzeća.

Održivo employer branding je siguran način da svoju organizaciju dobro pozicionirate među zaposlenima, kako sadašnjim tako i budućim. I to bi trebalo da bude u fokusu ove godine zbog tekućeg nedostatka radne snage. Oni vrednuju održivost i čvrst stav prema ESG-u iznad svega. Prepoznavanje te realnosti i delovanje u skladu sa njom postaviće vas iznad konkurencije.

Pripremili: The Employer Branding Agency

Izvor: www.recruitee.com

Prijavite se da besplatno dobijate na mejl jednom mesečno najbolje primere iz svetske prakse i najnovije inovacije i vesti iz Employer Branding sveta!

Comments are closed.