marketing-strategy-campaign-concept-vector

Marketing strategije za proces zapošljavanja

Način na koji su preduzeća ranije radila drastično se promenio poslednjih godina. COVID-19 nametnuo je nagli prelazak na rad na daljinu, a mnogi su shvatili da je agilnost same organizacije bitnija nego ikad. Vaši budući zaposleni sada prvo vaš brend istražuju online, na internetu. Upravo zato, najvažniji postaje način na koji vaš brend prikazujete na mrežama i utisak koji ostavljate. Stoga, da bi se upravljalo ovim promenljivim aspektima, marketing strategija zapošljavanja mora biti planirana i pažljivo sprovedena.

Univerzalna istina je da bez obzira na to koliko veliki brend bio, svi se suočavaju sa teškoćama prilikom regrutovanja novih potencijalnih kandidata u ovakvim okolnostima. Kao odgovor, HR timovi odabrali su fleksibilne strategije saradnje kako bi prilagodili svoju proceduru zapošljavanja i pomogli poslovanju da napreduje u ovim vremenima.

Marketing strategije zapošljavanja: najvažniji elementi

Najjednostavnije rečeno, svrha marketinga prilikom zapošljavanja je promovisanje kompanije kao privlačnim mestom za rad. Zato, da bi osvojile tražene kandidate za buduće poslove, organizacije moraju postaviti ciljeve i primeniti marketing strategije za zapošljavanje kako bi stekle prednost nad konkurentima.

Saradnja regrutera i marketing timova

Timovi za ljudske resurse moraju sarađivati sa internim marketing timovima, ali mogu i da traže pomoć od eksternih agencija za razvoj brenda poslodavca, kako bi postigle svoje ciljeve.

Ovo je od vitalnog značaja za sticanje dugoročnih prednosti. Dakle sada kada se čini da kvalitetnih kandidata ima manje nego ikad, treba da uposlite marketing timove ili eksternu agenciju, koji pored toga što usvajaju tradicionalnu marketing metodologiju, treba da na dobar način ispromovišu brenda poslodavca i proces zapošljavanja kandidata, kao i za politike talenat management. Shodno tome, sled sprovedenih aktivnosti usmerenih na ciljeve nije plasiranje proizvoda na tržište, već privlačenje pravih talenata i sticanje kvalifikovanih kandidata za otvorena radna mesta.

Uspostavite prepoznaljiv brend poslodavca

Brend poslodavca odnosi se na kulturu, vrednosti, organizacionu reputaciju i popularnost. Sada kandidati istražuju reputaciju kompanije i brend poslodavca pre nego što se prijave. Tako marketing pri procesu zapošljavanja podiže nivo privlačnosti za buduće potencijalne zaposlene čak i pre otvaranja radnih mesta. Dakle, to je najbolji način da privučete i angažujete potencijalne zaposlene i stvorite mogućnost da rade za vašu firmu. Štaviše, statistika pokazuje da 75% kandidata uzima u obzir brend poslodavca pre nego što se prijavi.

Ciljanje pravih kandidata

Marketing timovi ili agencija za brendiranje poslodavaca pomažu HR menadžeru u promovisanju procesa zapošljavanja i određivanju ciljne grupe primenom strategija za isticanje poslovanja i brenda. Ključna tačka ovde je iskorišćavanje kreativnog sadržaja na pravi način i uvođenje metrike i alata za ciljanje talentovanih kandidata. Strategije zapošljavanja osmišljene su tako da prenesu i istaknu jasno navedene opise poslova i da inspirišu odgovarajuće kandidate da se priključe vašoj kompaniji. Tako možemo zaključiti da su talentovani kandidati postali potrošači koji razmatraju mnoge opcije koje kompanija ima, ali i one koje nema.

Efikasno prenesite svoju poruku online

Opšta je potreba da kandidati posete vašu web lokaciju. Zlatno pravilo je da vaša web lokacija treba da bude lako dostupna, estetski lepog izgleda i razumljiva za novopridošle kandidate. Kreiranjem i dizajniranjem odgovarajućeg prostora i sigurnih web stranica koje ispunjavaju organizacione ciljeve i izričito prikazuju iskustvo zaposlenih, možete ih navesti da se angažuju na vašoj korporativnoj web stranici.

Još jedan bitan sadržaj su česta pitanja u određenoj sekciji na vašoj web lokaciji. Taj deo suptilno radi na privlačenju vaših budućih zaposlenih. Relevantni i tačni odeljci sa često postavljanim pitanjima uklanjaju sumnje koje kandidat može da ima i započinju dvosmernu interakciju.  Web sadržaj, kao što su blogovi/članci, bilteni, i druge korporativne aktivnosti koje se pojavljuju na vašoj web stranici, na najbolji način artikuliše kako od kandidata napraviti nadahnute kandidate.

Uzmite u obzir društvene mreže za zapošljavanje

Istraživanje kaže da 79% osoba koje traže posao koriste društvene mreže za pronalaženje istog. Društvene mreže vašeg brenda će kandidatima omogućiti da vas kontaktiraju putem različitih kanala. Na kraju, ovo će rezultirati većim uključivanjem i angažovanjem vaše publike – tj. vaših ciljnih kandidata. Potrebno je pružiti iskrene i detaljne informacije na društvenim platformama. Najpopularnije mreže privlače kandidate i otvaraju vam vrata za socijalizaciju i zapošljavanje, što može uključivati LinkedIn i Twitter.

Fokus na iskustvo kandidata od samog početka

S pravom se kaže da je prvi utisak poslednji utisak. Prema istraživanju, 60% osoba koje traže posao imalo je negativno iskustvo prilikom regrutacije. Visoka stopa nezadovoljstva i dalje je važna oblast za poboljšanje organizacija. Stoga bi ova iskustva mogla imati izuzetno negativan uticaj na celokupno tržište. Iskustvo kandidata koje pružate kao kompanija je ustvari pokazatelj kulture vaše organizacije. Ne samo to, dugoročno gledano, predstavlja značajan faktor odlučivanja koji direktno šteti vašoj reputaciji. Kao poslodavac, pružanje najboljeg iskustva tokom procesa zapošljavanja do odabira zaposlenih na posao je od koristi i za zaposlene.

Platforme za traženje posla

Pretraživači su postali pametniji, rangirajući vaše prisustvo na mreži prema recenzijama korisnika i iskustvu. Ove platforme vam pružaju sve metrike kako biste znali i osigurali dolazak do vrhunskih talenata. Kandidati koji traže posao mogu vas gledati kao brend i pretraživati poslove sa određenim ključnim rečima. Takođe, ovde dolaze u obzir platforme za traženje posla koje će vam pomoći da odlučite koji je vaš idealan kandidat. Možete pretraživati potencijalne talente za izgradnju reputacije svog brenda i isporučiti pravu poruku. Platforme za traženje posla takođe nude oglase zasnovane na lokaciji koji mogu pomoći vašem brendu da osigura lokalne talente.

Organizacije moraju shvatiti da se više ne mogu oslanjati samo na veb stranicu. Danas je vaš ukupni brend i reputacija bitan u smislu angažovanja potencijalnih kandidata na svim kanalima. Talenti gledaju vaše društvene mreže. Strateški marketing vašeg brenda i proces zapošljavanja igraju vitalnu ulogu u tome. Zato organizacije moraju proaktivno predstavljati svoj brend i strategije digitalno kako bi postigle bolje iskustvo za privlačenje raspoloživih talenata.

Izvor: www.comparably.com

Prijavite se da besplatno dobijate na mejl jednom mesečno najbolje primere iz svetske prakse i najnovije inovacije i vesti iz Employer Branding sveta!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *