AI u regrutaciji

Primena AI u regrutaciji

Veštačka inteligencija (AI) pronašla je svoju primenu i u regrutaciji pojednostavljujći i poboljšavajući različite aspekte selekcije i zapošljavanja kandidata.

AI u regrutaciji može efikasno da analizira ogromne količine podataka, značajno smanjujući radno opterećenje regrutera dok identifikuje najprikladnije kandidate za poziciju, i to čini kroz automatizaciju zadataka kao što su pregledanje biografija, pronalaženje kandidata i zakazivanje intervjua. 

Takođe, AI može brzo proceniti kvalifikacije i talente kandidata obrađujući i tumačeći informacije. Ovo poboljšava objektivnost i efikasnost procesa regrutacije. Integrisanjem AI u proces zapošljavanja, kompanije mogu unaprediti svoju strategiju za privlačenje talenata, što dovodi do boljih odluka o zapošljavanju i povećanja performansi organizacije.

Šta je AI u regrutaciji?

AI u regrutaciji se odnosi na primenu tehnologije veštačke inteligencije u procesu zapošljavanja kako bi se pojednostavili i automatizovali različiti aspekti regrutacije. AI omogućava regruterima da koriste snagu podataka za donošenje boljih odluka. AI u regrutaciji može pomoći u pronalaženju i selekciji kandidata, analizi radnih biografija i prijava za posao, sprovođenju  procena, pa čak i predviđanju uspeha kandidata i njihove uklopljenosti u kulturu kompanije.

Korišćenjem AI-a, regruteri mogu uštedeti vreme i trud, poboljšati kvalitet podudaranja kandidata, smanjiti pristrasnost i donositi odluke zasnovane na podacima. AI za regrutaciju ima potencijal da revolucionira pejzaž zapošljavanja povećavajući efikasnost, tačnost i ukupnu efikasnost u identifikovanju i privlačenju pravih talenata za organizacije. Zašto je AI važan za regrutaciju? Sa tehnologijom vođenom AI-om, timovi za regrutaciju mogu učiniti svoj rad efikasnijim i fokusirati se na širu sliku. Imaju više vremena da budu strateški nastrojeni i posvete se većim ciljevima.

Evo nekoliko razloga zašto bi svaki regruter trebalo da ostane informisan o AI-u u regrutaciji:

Povećava efikasnost regrutacije

Regrutacija je obično dugotrajan proces koji često uključuje mnogo ručnog rada. Prosečan regruter provede do 30 sati nedeljno na administrativnim zadacima kao što su pronalaženje kandidata, pregled radnih biografija, zakazivanje intervjua i koordinacija sa ostalim članovima tima za zapošljavanje. Ovo može rezultirati značajnim gubitkom produktivnosti. Rešenja zasnovana na AI-u mogu pregledati hiljade prijava u trenutku i identifikovati kvalifikovane kandidate. Ovo može pomoći HR timovima da značajno smanje količinu vremena koju provode na administrativnim poslovima kako bi se mogli fokusirati na strateške zadatke koji će zaista pomoći u ostvarivanju rezultata za vašu organizaciju.

AI prevazilazi pristrasnost u regrutaciji

Ljudske pristrasnosti često mogu ući u proces regrutacije i uticati na odluke na načine koji nisu u skladu sa vašim korporativnim vrednostima i prioritetima. Gotovo 50% HR menadžera priznaje da su pod uticajem nesvesne pristrasnosti pri odabiru kandidata. Ovo ne samo da može rezultirati lošim zapošljavanjima, već može biti i ograničavajuće za organizacije koje pokušavaju da izgrade raznovrsnu radnu snagu. Kada se pravilno koristi, AI može neutralisati ove pristrasnosti i eliminisati subjektivnost u procesu zapošljavanja. AI može objektivno pregledati kandidate na osnovu faktora kao što su kvalifikacije i iskustvo, bez oslanjanja na subjektivne faktore kao što su starost, pol i rasa.

Poboljšava iskustvo kandidata

Neefikasan proces regrutacije i nepersonalizovan pristup mogu biti veliki odboj za kandidate za posao i dovesti do lošeg iskustva kandidata. Zapravo, istraživanje je otkrilo da je gotovo 60% kandidata odbilo ponudu za posao zbog lošeg iskustva u procesu zapošljavanja. Ovo ne samo da može obeshrabriti potencijalne kandidate da se prijave u budućnosti, već može i štetiti vašem brendu poslodavca. Alati za regrutaciju zasnovani na AI-u mogu pomoći u rešavanju ovog problema pojednostavljivanjem celokupnog procesa prijavljivanja i učiniti ga efikasnijim i prijatnijim za kandidate. Korišćenjem AI-a za učiniti proces regrutacije angažovanijim i personalizovanijim, možete značajno poboljšati iskustvo kandidata i privući kvalifikovanije kandidate.

Poboljšava kvalitet zapošljavanja

Zaposleni su krvotok poslovanja, i jedno loše zapošljavanje može imati ozbiljan uticaj na produktivnost kompanije i donju liniju. Neke HR agencije procenjuju da se trošak kreće u rasponu od $240,000 do $850,000 po zaposlenom. Ovde AI može biti od velike koristi. Kada se koristi zajedno sa tradicionalnim metodama, rešenja za regrutaciju zasnovana na AI-u mogu procenjivati kandidate za posao na osnovu podataka i analitike i pružiti uvide koji mogu pomoći menadžerima da donose informisane odluke.

Veštačka inteligencija (AI) menja način na koji funkcioniše proces zapošljavanja. Ona se već pokazala kao pametan i ekonomičan način za ubrzanje procesa regrutacije, dok istovremeno poboljšava kvalitet zapošljavanja. U nastavku je detaljan prikaz kako AI može doneti benefite različitim aspektima procesa sticanja talenata.

Pronalaženje kandidata

Rešenja zasnovana na AI-u za pronalaženje kandidata olakšavaju regruterima da brže pronađu i povežu se sa relevantnim talentima. Ovi alati koriste algoritme i mašinsko učenje za automatizaciju različitih zadataka, uključujući pretragu oglasnih tabli za poslove, internih baza podataka i društvenih mreža, kako bi identifikovali i pronašli najrelevantnije kandidate za određenu ulogu. Neki od alata zasnovanih na AI-u takođe pružaju regruterima uvide i preporuke zasnovane na podacima, pomažući im da donesu informisane odluke.

Postoji veliki broj AI alata za pronalaženje kandidata na tržištu, svaki sa svojim jedinstvenim karakteristikama i mogućnostima. Na primer, neki alati mogu se fokusirati na maksimizaciju marketinških napora i povezivanje sa kandidatima u realnom vremenu, dok drugi mogu imati AI chatbota koji komunicira sa kandidatima kako bi odredio najbolju ulogu za njih i pokazao im kako da se prijave. Ovi alati nude brojne prednosti regruterima, uključujući brže pronalaženje kandidata, poboljšanu tačnost i efikasnost, kao i bolju saradnju sa svojim timom.

Pregled kandidata

Pregled kandidata je ključni korak u procesu zapošljavanja jer pomaže u identifikaciji najkvalifikovanijih kandidata iz grupe prijavljenih. Međutim, ovaj korak može biti vrlo vremenski zahtevan i manuelan, posebno kada se radi sa velikim brojem prijava. Ovde na scenu stupaju alati za pregled kandidata zasnovani na AI-u. Korišćenjem AI tehnologije, ovi alati mogu brzo izvući važne informacije iz radnih biografija koje mogu biti korisne za odluke o zapošljavanju i efikasno izdvojiti najbolje kandidate.

Metode koje koriste sistemi za pregled kandidata zasnovani na AI-u variraju, od pregleda radnih biografija do procena ponašanja i veština. Na primer, AI sistem za pregled može identifikovati crvene zastavice koje ukazuju na nekompatibilne ličnosti ili obrasce ponašanja koji možda nisu pogodni za određenu ulogu. Ovi uvidi se zatim mogu koristiti od strane regrutera u procesu selekcije kako bi suzili grupu kandidata i fokusirali se na one sa višim potencijalom.

Procena talenata

Alati za procenu talenata zasnovani na AI-u sve se više koriste od strane kompanija za merenje kompetencija i osobina ličnosti kandidata. Ovi alati nude sveobuhvatniji i efikasniji način procene kandidata uključivanjem igara, procena ponašanja i testiranja veština. Podaci generisani iz ovih alata analiziraju se AI algoritmima kako bi se pružio detaljan izveštaj o snagama, slabostima i osobinama ličnosti kandidata. Ovo ne samo da štedi vreme i resurse za organizacije, već pruža bolje iskustvo kandidatima omogućavajući im da pokažu svoje sposobnosti na angažovan i interaktivan način.

Alati za procenu talenata zasnovani na AI-u, koji se već široko koriste od strane organizacija, nude niz funkcija, uključujući online procene putem igara, procene ličnosti i veština, procene kulturne uklopljenosti i procene socijalnih veština. Štaviše, većina ovih alata može biti prilagođena potrebama određene organizacije i može se integrisati sa postojećim sistemima kako bi se osigurao nesmetan radni tok.

Intervjui kandidata

Intervjui kandidata su ključni aspekt procesa zapošljavanja, jer pružaju direktnu procenu sposobnosti i osobina kandidata. Dok tradicionalni procesi intervjuisanja mogu biti vremenski i naporni za regrutere, AI platforme za intervjue mogu značajno smanjiti ljudski napor pojednostavljivanjem procesa i korišćenjem snage podataka i analitike. Na primer, ove platforme omogućavaju regruterima da sprovode preliminarne intervjue sa kandidatima putem video poziva i tekstualnih interakcija. Ovi razgovori se snimaju i analiziraju pomoću algoritama mašinskog učenja kako bi se identifikovali najbolji kandidati za sledeći krug intervjua.

Alati za intervjue zasnovani na AI-u koriste analizu glasa i izraza lica kako bi odredili ton, ponašanje i emocionalno stanje kandidata. Ovi uvidi se zatim kombinuju sa sadržajem odgovora kandidata kako bi se pružilo sveobuhvatnije razumevanje njihove ličnosti i uklopljenosti za ulogu. Pored toga, ove platforme mogu pružiti regruterima vredne uvide u performanse kandidata, kao što je vreme potrebno za odgovor na svako pitanje i nivo angažovanosti tokom intervjua.

Ponuda i uvođenje u posao

Kada je reč o ponudi posla i uvođenju u posao, stvaranje pozitivnog i angažovanog iskustva za nove zaposlene je ključno kako bi se ostavio trajan utisak. Sa alatima zasnovanim na AI-u, HR timovi su u mogućnosti da kreiraju angažovano i personalizovano iskustvo uvođenja za svoje nove zaposlene. Od upoznavanja novih zaposlenih sa organizacijom i njenom kulturom do pomoći u snalaženju tokom prvih dana na poslu, ova rešenja pojednostavljuju proces uvođenja i osiguravaju glatko i nezaboravno iskustvo za svakog novog zaposlenog.

Korišćenje tehnologije mašinskog učenja i AI-a omogućava ovim platformama da razumeju jedinstvene potrebe svake organizacije i pruže prilagođeno iskustvo uvođenja, dok istovremeno skaliraju proces kako bi se prilagodili velikom broju novih zaposlenih. Na kraju, prioritizovanjem angažovanosti zaposlenih i stvaranjem pozitivnog prvog utiska, organizacije mogu postaviti temelje za uspešan i produktivan dugoročni odnos sa svojim novim zaposlenima.

Kompanije će nastaviti da usvajaju napredne alate u svojim odeljenjima ljudskih resursa, ali će to činiti da bi dopunili, a ne zamenili, ljudski element.

Niko ne treba dozvoliti da AI jednostavno preuzme proces zapošljavanja. Svaka organizacija i njeni lideri mogu kontrolisati u kojoj meri AI igra ulogu u zapošljavanju. Fokusiranje na faktore kao što su transparentnost, pravičnost i odgovornost ključne su stavke koje treba imati na umu prilikom početka korišćenja AI u praksama zapošljavanja. Razvijanje jakih i etičkih politika pomaže svima da shvate da je AI u HR samo alat koji pomaže u ljudskim procesima — i nije sredstvo za zamenu ljudskog faktora.

Zapamtite da je tim ljudskih resursa srž zapošljavanja i da je AI u regrutaciji samo pomoćni alat. Lako je biti impresioniran svim što AI može da uradi kako bi pojednostavio razne procese u zapošljavanju, ali zapamtite da ne može zameniti posvećeni tim ljudskih resursa. Ljudi razumeju pojmove kao što su integritet, etika i moral iz ljudske perspektive i na načine koje AI nikada neće moći. Empatija je visoko ljudska osobina koja je važna kada se posmatraju finiji detalji zapošljavanja. Dodatno, kandidati sa visoko razvijenim interpersonalnim veštinama obično su idealan izbor za bilo koje radno okruženje; međutim, samo će živa ljudska bića moći da primete te nijansirane osobine.

Šta je sledeće na horizontu za AI u regrutaciji i zapošljavanju? Tehnologija se uvek nastavlja razvijati i evoluirati, tako da je izvesno da dolazi još više unapređenja AI u procesu zapošljavanja. Jedna od najvažnijih karakteristika AI koja je odmah na vidiku je njena sposobnost da donosi bolje odluke zasnovane na podacima.

A o problemima AI regrutacije možete pročitati ovde.

employer branding magazin

Prijavite se da besplatno dobijate na mejl jednom mesečno najbolje primere iz svetske prakse i najnovije inovacije i vesti iz Employer Branding sveta!

Pripremili: The Employer Branding Agency

Izvori: jobylon.com & communicationmgmt.usc.edu & kornferry.com

Comments are closed.