Maja Petrovc Kolakovic

Zadovoljni i ispunjeni zaposleni kao ključ uspešnog poslovanja – dm drogerie

Povodom našeg istraživanja TOP 100 brendova poslodavaca u Srbiji za 2021. godinu uradili smo intervju sa menadžerkom razvoja ljudskih resursa Majom Petrović Kolaković iz kompanije dm drogerie markt, poslodavca koji je osvojio prvo mesto u kategoriji Industrije kozmetike i nege, kao i četvrto mesto na listi top 100 najboljih brendova poslodavaca.

dm drogerije su u samom vrhu top 100 liste. Šta mislite da je jedinstveno kod vašeg brenda poslodavca pa je prepoznat među najboljima?

Našu kompaniju jedinstvenom čine upravo ljudi, zaposleni. Uspešnost našeg dugogodišnjeg rada se i ogleda u tome da svaki pojedinac, kao i kolektiv, bude zadovoljan. Drogerijski lanac dm postoji skoro pola veka, a utemeljen je na poslovnoj filozofiji koja dobrobit čoveka vidi kao cilj za sebe. Važno nam je da među našim ljudima postoji uzajamno poverenje i zadovoljstvo, jer onda čitavim lancem vlada harmonija koju prepoznaju stručna i šira javnost. Zaposleni su ambasadori našeg sveukupnog poslovanja i radnih procesa kako unutar, tako i izvan kompanije. Trudimo se da im, od trenutka kada uđu u naš sistem, pružimo mogućnost za razvoj, da budu ono što jesu, postanu ono što žele, istražuju svoje i kompanijske potencijale.

Od trenutka kada uđete u neku dm drogeriju, već po načinu na koji će naši zaposleni da vam se obrate možete da budete sigurni u primenu naše poslovne krilatice „Čovek u centru poslovanja“. U našoj kulturi neguje se atmosfera kontinuirane edukacije, svakodnevnog razvoja ličnih i profesionalnih veština zaposlenih. Postoji, naravno, niz konkretnih beneficija za zaposlene, kao što su tržišno atraktivne zarade, dve dodatne plate u toku godine, smart working koncept rada od kuće, besplatni sistematski pregledi, besplatni kursevi nemačkog jezika, radionice sa psihologom i fizioterapeutom i brojne obuke i seminari. Naš sistem je utemeljen na kvalitetnim praksama dm Grupe, pa takav pristup kolektivu jednostavno dolazi kao prirodan sled, zbog čega mi, između ostalog, težimo i da služimo kao pozitivan primer drugima, menjajući nabolje poslovnu klimu u našoj zemlji. Ovo priznanje nam je pokazalo da smo na pravom putu, a označilo je završetak uspešne poslovne godine za nas i stalo uz još nekoliko nagrada koje smo poneli u prethodnim mesecima, a koje dm svrstavaju u najpoželjnijeg poslodavca u Srbiji.

Da li možete da podelite sa nama koje EB strategije su se pokazale efikasnim za vas? Da li se ta strategija stvara na centralnom ili lokalnom nivou?

Sve što danas važi za dm Srbiju ili bilo koju drugu zemlju dm koncerna, bilo da je reč o employer branding-u, ili široj slici kompanije, dugujemo našim osnivačima koji se svrstavaju u jedne od najvećih filantropa u evropskoj poslovnoj zajednici. Oni su težili da stvore kompaniju koja u centar stavlja čoveka – i kupca i zaposlenog, koja kontinuirano unapređuje svoje poslovanje i gradi bolju zajednicu u kojoj živimo i radimo.

Međutim, employer branding strategija kompanije uvek se prilagođava lokalnim potrebama, jer svako tržište ima svoje specifičnosti. U tom smislu, ona mora da bude jedinstvena, a u njenim temeljima moraju da postoje vrednosti za koje se kompanija zalaže i na pravi način definisane poruke koje želimo da prenesemo do ciljnih grupa. Mi se na nivou čitave Grupe vodimo uverenjem da zadovoljni i ispunjeni zaposleni grade zdrav i uspešan kolektiv i to se pokazalo nebrojeno puta u praksi, te smatramo da je svaka strategija koja za cilj ima dobrobit čoveka uvek uspešna. Reč je u principu o našem pre svega sistemskom pristupu koji stoji iza jednog stabilnog i uspešnog sistema kakav je dm drogerie markt.

Koji savet biste dali kompanijama koje tek kreću aktivno da grade svoj brend poslodavca, na šta treba da se fokusiraju?

Brendiranje poslodavca nije nova disciplina, ali njome morate da se bavite strateški, što je prvi i osnovni korak ukoliko želite da stvorite zdravo radno okruženje, korporativnu kulturu sa smislom, a onda i zadovoljne zaposlene koji dele vaše vrednosti. Brend poslodavca mora da se bazira na čvrstim temeljima. Kao što u marketingu najpre imate proizvod, a potom reklamu za isti, tako i prilikom kreiranja imidža o vama kao kompaniji morate da pođete od onoga što posedujete. Drugim rečima, employer branding se najpre gradi iznutra. Onda kada dobrobit kolektiva i zaposleni postanu cilj za sebe, vi ste već odradili pola svog posla. Drugi korak ogleda se u definisanju ciljeva koje želite da postignete kroz employer branding. Mnogi poslodavci tek kada definišu ciljeve shvate da im neki koraci možda nisu potrebni, ili, pak, da moraju da rade mnogo više na ovom planu. Uz to, preporuka je da se fokusirate na one ciljane javnosti do kojih želite da doprete, da im se obratite njihovim jezikom i budete iskreni i otvoreni za dvosmernu komunikaciju. Današnje vreme posebno ceni otvorenost i autentičnost, zbog čega je još važnije da gradite imidž o svojoj kompaniji na osnovu onih vrednosti koje su za vas zaista ključne.

Na koji način komunicirate o svojoj korporativnoj kulturi i koliko je to doprinelo razvoju vašeg brenda poslodavca?

Budući da smo kompanija koja ima stabilnu i već izgrađenu korporativnu kulturu, ovoj temi pristupamo kako kroz komunikaciju ka konkretnim ciljnim grupama, tako i kroz obraćanje najširoj javnosti. Vrlo često je employer branding utkan i u brojne projekte i kampanje od šireg značaja, a kroz koje se ponovo oslikava duh rada u našoj kompaniji. Recimo, kada vidite na stotine naših zaposlenih koji dobrovoljno učestvuju u akcijama pošumljavanja kroz naš projekat Zasadi drvo, to je svojevrsni primer takvog pristupa.

Sem tog indirektnog pristupa, kroz brojne PR i digital kanale težimo da približimo javnosti naše interne prakse i predstavimo nove poduhvate. Ipak, uvereni smo da su zadovoljni zaposleni najbolji predstavnici naše korporativne kulture.

Po vašem mišljenju, da li je brend poslodavca više tema za marketing ili HR sektor? Ko treba da bude u vodećoj ulozi i kakva saradnja između tih timova treba da bude?

Employer branding strategija, odnosno brendiranje poslodavca, gradi se postupno i suptilno. Da bi brendiranje poslodavca bilo uspešno, dobra saradnja, razumevanje i sinergija moraju da postoje između sektora komunikacija, marketinga i HR. Veoma je važno da Employer Brand, što je u domenu HR-a i Corporate Brand, za šta je zadužen sektor marketinga i komunikacija, budu usaglašeni, kako bi se kreirala jedna jedinstvena brend priča sa korporativnim vrednostima koje neguje kompanija, da bi brend bio shvaćen i viđen kao verodostojan i autentičan. Svima nama je cilj da privučemo što talentovanije zaposlene i stvorimo zadovoljan i stabilan kolektiv, zato je integracija sektora neophodna, kao i uvažavanje svih njihovih specifičnosti i polja delovanja. Kod građenja reputacije brenda važno je da su ovi sektori međusobno zavisni i usklađeni, sa istim ciljem – stvaranje brenda koji će ciljnim grupama da bude privlačan i atraktivan, a na tržištu rada dovoljno konkurentan.  

Kako se Employer Branding još uvek razvija na lokalnom tržištu, šta smatrate da će da postane najveći izazov za ovaj domen u budućnosti?

Jedan od trendova koje je donelo novo doba ogleda se u fleksibilnom radu – kako po pitanju vremena, tako i prostora. Ovaj faktor znatno će da utiče na (ne)uključenost zaposlenih u interne procese kompanija i održavanje korporativne kulture, ili će, pak, da dovede do nekih novih oblika korpo praksi. Balansiranje između starih i novonastalih obrazaca postaće jedan od vodećih izazova za HR sektore kompanija. Mentalno zdravlje zaposlenih i rodna i svaka druga ravnopravnost takođe se nameću kao neke od važnih tema. Pojedina istraživanja takođe pokazuju da, iako je globalna stopa nezaposlenosti porasla, kompanije teško pronalaze nove talente. Usled generalno otežane ekonomske situacije, kandidati, zaposleni, posebno pretendenti na više pozicije, teže odlučuju da menjaju posao, što poslodavcima predstavlja značajan izazov.

Sa druge strane, employer branding će i sam da se nametne na listi prioriteta kompanija koje u novonastalim okolnostima moraju da iznedre strategije prilagođavanja i neguju zadovoljstvo novih i postojećih kadrova.

Sagovornik: Maja Petrović Kolaković, menadžer razvoja ljudskih resursa u kompaniji dm drogerie markt

Pripremili: The Employer Branding Agency

Prijavite se da besplatno dobijate na mejl jednom mesečno najbolje primere iz svetske prakse i najnovije inovacije i vesti iz Employer Branding sveta!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *