engagement zaposlenih

Engagement zaposlenih – 8 statistika koje treba da znate

Engagement zaposlenih je ključ za izgradnju uspešnog poslovanja. Ali podsticanje engagement -a zaposlenih nije lako: širom sveta, samo 20% zaposlenih je angažovano na svom poslu. Pa šta je pošlo po zlu?  Pre nego što se udubimo u brojke, hajde da pogledamo definiciju engagement -a zaposlenih i njegovu važnost na radnom mestu.

Šta je engagement zaposlenih?

U današnjem poslovnom okruženju koje se brzo menja, zadržavanje najboljih talenata predstavlja najveći izazov za većinu preduzeća. Prema novom istraživanju više od 600 američkih preduzeća sa 50-500 zaposlenih, 63,3% kompanija kaže da je zadržavanje zaposlenih zapravo teže nego njihovo zapošljavanje.

Zbog nedostatka veština sa kojima se preduzeća trenutno suočavaju i očekivanja zaposlenih (oni ne gledaju samo na prednosti, oni takođe uzimaju u obzir vrednosti kompanije i razvojne mogućnosti koje nudite), postalo je sve izazovnije da preduzeća zadrže vrhunske talente. Danas više od trećine radnika aktivno ili povremeno traži posao. Kao rezultat toga, američki poslodavci troše 2,9 miliona dolara dnevno tražeći radnike za zamenu. To je 1,1 milijarde dolara godišnje.

Dakle, šta je potrebno da se zadrži najbolji talenat?

Ukratko, ako želite da ostanete u prednosti, moraćete da razvijete efikasnu strategiju engagement-a zaposlenih. Ali ulaganje u engagement zaposlenih ne znači usrećiti svoje zaposlene. Zaista, engagement zaposlenih ne znači sreću ili zadovoljstvo zaposlenih. Svi ovi pojmovi su povezani, ali nisu sinonimi! Razmislite o tome: iako su vaši zaposleni zadovoljni beneficijama za zaposlene koje nudite ili radnim okruženjem, to ne znači nužno da su zaista angažovani na svom poslu.

Nemaju svi stručnjaci i istraživačke kompanije istu definiciju engagement -a zaposlenih. Na primer:

Kuantum Vorkplace definiše engagement zaposlenih kao „snagu mentalne i emocionalne veze koju zaposleni osećaju prema svojim radnim mestima“.

– Prema Galupu, angažovani zaposleni su „oni koji su uključeni, entuzijastični i posvećeni svom poslu i radnom mestu“.

– Prema Villis Tovers Vatsonu, engagement zaposlenih je „spremnost i sposobnost zaposlenih da doprinesu uspehu kompanije“.

Aon Hjuit definiše engagement zaposlenih kao „nivo psihološkog ulaganja zaposlenog u njihovu organizaciju“.

Dakle, šta je engagement zaposlenih?

U suštini, engagement zaposlenih je emocionalna posvećenost koju zaposleni ima prema organizaciji. Kada se zaposleni osećaju angažovano, njima je stalo do kompanije i daju sve od sebe da postignu ciljeve kompanije. Kada su zaposleni angažovani, njihov cilj broj 1 je da doprinesu uspehu kompanije. Engagement zaposlenih se ne odnosi na beneficije ili bonuse zaposlenih, već na to da ste deo uspešnog poslovanja.

Važnost engagement -a zaposlenih na radnom mestu.

Kao što je ranije objašnjeno, angažovani zaposleni daju sve od sebe kako bi postigli poslovne ciljeve i spremni su da ulože još više da doprinesu uspehu poslovanja. Engagement zaposlenih postalo je jedan od glavnih prioriteta za većinu preduzeća i evo zašto:

Engagement zaposlenih povećava produktivnost na radnom mestu. Angažovani zaposleni nadmašuju svoje kolege koji nisu angažovani. Sve u svemu, kompanije sa visokim engagementom zaposlenih su 21% profitabilnije. Engagement zaposlenih poboljšava moral na radnom mestu.

Engagement zaposlenih smanjuje izostanke. U stvari, jedna studija pokazuje da je na visoko angažovanim radnim mestima zabeleženo 41% manje odsustva.

Angažovani zaposleni pružaju bolju uslugu korisnicima.

Nizak engagement zaposlenih je skup problem! Preduzeća u proseku koštaju 4.700 dolara za zapošljavanje novih talenata, a oko 986 ​​dolara za zapošljavanje novih. To znači da gubite skoro 6.000 dolara svaki put kada zaposleni izađe na vrata, a da ne spominjemo nemerljivu cenu gubitka iskusnog zaposlenog!

Angažovani zaposleni su efikasniji i produktivniji. Ali većina radnih mesta širom sveta nije angažovana, a to ima ozbiljne posledice po poslovni uspeh!

Stoga je razumevanje brojki iza engagementa zaposlenih ključno za poboljšanje inicijativa i taktika engagementa zaposlenih.

8 statistika engagement -a zaposlenih koje treba da znate

Postoje stotine zanimljivih statistika o engagement -u zaposlenih. Da bismo vam olakšali stvari, odabrali smo top 8 statističkih podataka o kojima biste definitivno trebali znati ako želite da stvorite zanimljivu kulturu kompanije.

Da li si spreman? Hajde da zaronimo!

1. 85% zaposlenih nije angažovano na radnom mestu

Prema Galupovom stanju na globalnom radnom mestu, samo 15 odsto zaposlenih je angažovano na radnom mestu. To znači da većina radne snage širom sveta ili gleda negativno na svoje radno mesto ili radi samo minimum da bi preživela dan, sa malo ili nimalo emocionalne vezanosti. Studija takođe otkriva značajne geografske razlike – 33 odsto zaposlenih u SAD je angažovano na poslu – skoro dva puta više od globalnog proseka. S druge strane, u zapadnoj Evropi samo 10 odsto zaposlenih je angažovano na poslu. Situacija izgleda posebno alarmantno u Velikoj Britaniji, gde je broj engagementa zaposlenih čak 8 procenata — a broj je u stalnom padu poslednjih nekoliko godina.

2. 73% zaposlenih razmišlja o napuštanju posla

Prema studiji iz 2021. godine, 73 odsto zaposlenih bi razmotrilo napuštanje posla zbog prave ponude, čak i ako trenutno ne bi tražili posao. Ni u promeni posla nije sve u novcu, jer bi 86 odsto milenijalaca prihvatilo smanjenje plata da bi imali priliku da rade na svom idealnom poslu, a 23 odsto onih koji traže posao bi prihvatilo poziciju i bez povećanja plate. Da bi ostali na poslu, zaposleni moraju da imaju odnose sa drugim ljudima na radnom mestu, a radni život treba da bude u ravnoteži sa njihovim ličnim životom. Takođe je veća verovatnoća da će zaposleni tražiti drugi posao ako to rade i njihovi saradnici, tako da kompanije treba da vode računa o domino efektu koji se dešava u njihovoj radnoj snazi.

3. Niski nivoi engagement -a zaposlenih koštaju kompanije 450-500 milijardi dolara svake godine

Prema studiji o engagementu na radnom mestu u SAD, neangažovani zaposleni koštaju organizacije oko 450-550 milijardi dolara svake godine. Oni preuzimaju manje odgovornosti i vlasništva nad svojim stavom, ponašanjem i motivacijom i smanjuju ukupnu produktivnost. Studija preporučuje da se kompanije fokusiraju na podsticanje ličnog engagement -a i da koriste alate za praćenje i održavanje ličnog angažmana. Takođe je važno povezati posao zaposlenih sa misijama organizacije, pružiti priznanje i podsticati saradnju.

4. Kompanije sa visokim procentom engagement -a zaposlenih su 21% profitabilnije

Engagement zaposlenih se ne odnosi samo na meke, nematerijalne kritike o dobrobiti zaposlenih zasnovane na osećanjima. Engagement zaposlenih ima veoma stvaran uticaj na poslovni uspeh, a angažovanje zaposlenih treba smatrati delom poslovne strategije. Prema Galupovoj meta-analizi, poslovne ili radne jedinice koje su dobile najveći rezultat u pogledu engagement -a zaposlenih pokazale su 21 odsto veći nivo profitabilnosti od jedinica u najnižem kvartilu. Kompanije sa visokim engagementom radne snage takođe su postigle 17 procenata veću produktivnost. Uspešne organizacije se fokusiraju na engagement zaposlenih obezbeđujući da svi zaposleni imaju najbolja znanja i alate na raspolaganju za što bolje obavljanje svojih poslova. Menadžeri u uspešnim organizacijama takođe se staraju da svi zaposleni znaju šta se od njih očekuje i podržavaju profesionalni razvoj svojih zaposlenih. Efikasna komunikacija vodi do produktivnijih zaposlenih, a time i do profitabilnijeg radnog mesta. Međutim, još nismo tamo: nedavna anketa Interact/Harris pokazuje da 91% anketiranih zaposlenih misli da njihovim liderima nedostaju komunikacijske veštine. Štaviše, skoro 1 od 3 zaposlenih ne veruje svojim poslodavcima, prema Edelman Trust Barometru. To je prilično alarmantno, zar ne?

5. Dobra kompanijska kultura povećava prihod

U velikoj dugoročnoj studiji, kompanije koje su imale najbolju korporativnu kulturu, koje su podsticale svestrane liderske inicijative i koje su visoko cenile svoje zaposlene, kupce i vlasnike, povećale su prihod za 682 odsto. Tokom istog perioda procene — 11 godina — kompanije bez uspešne kulture preduzeća porasle su samo za 166 procenata prihoda. To znači da uspešna kultura kompanije dovodi do više od četiri puta većeg rasta prihoda. Kultura kompanije i engagement zaposlenih idu ruku pod ruku i posao koji se fokusira na engagement zaposlenih i unapređenje njihove kompanije uživaće u prednostima povećanog prihoda, povećane produktivnosti i većeg angažovanja zaposlenih. 47 odsto ljudi koji aktivno traže novi posao ističe kulturu kompanije kao glavni razlog zašto žele da odu, tako da ako želite da poboljšate i zadržavanje zaposlenih i profitabilnost, poboljšanje kulture kompanije treba da bude jedan od vaših poslovnih prioriteta.

6. 1 od 3 profesionalca navode dosadu kao glavni razlog da napuste posao

Prema anketi Korn Ferri iz 2018., većina — 33 odsto — onih koji menjaju posao navodi dosadu i potrebu za novim izazovima kao glavni razlog zašto odlaze. Drugi najčešći razlog je činjenica da radna kultura nije odgovarala zaposlenima ili njihovim vrednostima, a 24 procenta je ovo izabralo kao glavni razlog. Potraga za većom platom došla je na četvrto mesto, a samo 19 odsto njih je to izabralo kao glavni razlog za odlazak. Uveriti se da zaposleni imaju dovoljno izazova i varijacija u svom radnom danu jedan je od najvažnijih menadžerskih zadataka. Bez mogućnosti da se razvijaju i uče, zaposleni gube motivaciju i počinju da traže posao negde drugde. Lični razvoj je prirodno dobar i za kompaniju, a kako zaposleni razvijaju svoje veštine i kompetencije, njihov radni proizvod postaje rafiniraniji i kompanija postaje profitabilnija.

7. 37% zaposlenih smatra priznanje najvažnijim

Jedna studija je postavila pitanje šta bi bila najvažnija stvar koju bi menadžer ili kompanija mogla da uradi da bi pomogla zaposlenima da budu uspešni, a 37 odsto — većina — navelo je priznanje kao najvažniji metod podrške. Ostala rešenja znatno zaostaju — 12 odsto želi više autonomije, 12 odsto više inspiracije, 7 odsto više plate, 6 odsto više obuke i 4 odsto unapređenje. To znači da više od jedne trećine radne snage treba pre svega da bude priznato. Prema anketi o nagrađivanju i priznavanju, 43 odsto radije dobija priznanje privatno na razgovoru sa menadžerom, 10 odsto bi radije da dobije priznanje javno pred svojim vršnjacima, a 9 odsto bi radije privatno, u pisanoj formi. Uzimanje zaposlenih zdravo za gotovo je siguran način da se spusti nivo angažovanja zaposlenih. Umesto toga, morate da se uverite da se vaši zaposleni osećaju saslušano i cenjeno. Priznanje vodi povećanju motivacije, osećaju ponosa i povećanju samopouzdanja na poslu, što zauzvrat povećava inicijativu zaposlenih i preuzimanje odgovornosti za sopstveni proizvod rada. Nedavni izveštaj pokazuje da je 84% visoko angažovanih zaposlenih prepoznato kada su poslednji put napredovali na poslu u poređenju sa samo 25% aktivno neangažovanih zaposlenih. Kompanija koja aktivno prepoznaje i nagrađuje svoje zaposlene je veća verovatnoća da će videti povećan nivo odgovornosti, odgovornosti i liderskih inicijativa.

8. Samo 29% zaposlenih je zadovoljno mogućnostima za napredovanje u karijeri

Prema SHRM-ovom izveštaju o zadovoljstvu poslom i engagementu zaposlenih za 2017. godinu, samo 29 procenata zaposlenih je „veoma zadovoljno“ trenutnim mogućnostima za napredovanje u karijeri koje su im dostupne u organizaciji u kojoj rade. Međutim, 41 odsto smatra da je ovo veoma važan faktor za zadovoljstvo poslom, tako da kompanije treba da obrate veliku pažnju na to da zaposleni osećaju da mogu da napreduju u karijeri bez napuštanja kompanije. Prema studiji SHRM-a, 30 odsto zaposlenih smatra da su mogućnosti razvoja karijere za učenje i lični rast uopšte veoma važne, ali je samo 30 odsto zadovoljno svojom trenutnom situacijom. Šansa za profesionalni razvoj na poslu posebno je važna za mlađe generacije: prema Galupovom istraživanju, do 87 odsto milenijalaca smatra razvoj u poslu važnim. Važnost profesionalnog razvoja za engagement zaposlenih je neosporna, a menadžeri i osoblje za ljudske resurse moraju da obezbede alate i resurse za podršku profesionalnom razvoju svojih zaposlenih.

Uloga internih komunikacija u engagement -u zaposlenih

Prva stvar na koju treba da obratite pažnju kada je u pitanju poboljšanje engagement -a zaposlenih je vaša interna komunikacija. Zaista, vaša strategija interne komunikacije je jedan od ključnih pokretača engagement -a zaposlenih. Kada kompanija ima odličnu strategiju interne komunikacije, zaposleni se osećaju informisanije, sigurnije i motivisanije da postignu ciljeve kompanije. Štaviše, efikasna interna komunikacija smanjuje frustraciju na radnom mestu, što je snažno povezano sa engagement -om zaposlenih.

Razmislite o tome: tipični radnik znanja provodi 2,5 sata dnevno tražeći informacije. Kada nedostaju ključne informacije, zaposleni moraju sami da ih potraže. Oni na kraju satima pretražuju svoje Intranete i zovu svoje kolege u pomoć.

Na kraju krajeva, loša interna komunikacija dovodi do frustracije zaposlenih i niže produktivnosti na radnom mestu. Dakle, pre nego što počnete da planirate svoju sledeću strategiju engagement -a zaposlenih, počnite sa internom komunikacijom!

employer branding magazin

Prijavite se da besplatno dobijate na mejl jednom mesečno najbolje primere iz svetske prakse i najnovije inovacije i vesti iz Employer Branding sveta!

Pripremili: The Employer Branding Agency

Izvor: haiilo.com

Comments are closed.