rezličitost i inkluzija

Različitost i inkluzija – najbolje prakse

Različitost i inkluzija se sastoje od napora i praksi koje kompanija primenjuje da podrži raznoliko radno okruženje i iskoristi efekte različitosti da bi se postigla konkurentska poslovna prednost. Različitost na radnom mestu postala je jedan od glavnih izazova i glavnih prioriteta za zapošljavanje. Nedavno istraživanje pokazalo je da 57% regrutera misli da su njihove strategije sticanja talenata osmišljene da privuku različite kandidate.

Razlika između različitosti i inkluzije

Da bi se postavile jasne strategije različitosti i inkluzije, važno je da poslodavci shvate glavnu razliku između ova dva pojma.

Šta je različitost?

Različitost uključuje svaku dimenziju koja se koristi za razlikovanje grupa i ljudi jednih od drugih. Kada govorimo o različitostima na radnom mestu, uglavnom se fokusiramo na poštovanje i uvažavanje onoga što zaposlene čini različitim u pogledu starosti, pola, etničke pripadnosti, veroispovesti, invaliditeta, seksualne orijentacije, obrazovanja i nacionalnog porekla. Svaki zaposleni u organizaciji sa sobom nosi drugačiji skup perspektiva, misli, uverenja i ideja, što pomaže poslodavcima da imaju različite poglede na različite poslovne izazove i mogućnosti. Danas je od presudne važnosti da poslodavci prepoznaju prednosti ovih razlika i nauče da poštuju i vrednuju svakog pojedinca kako bi izgradili bolju kulturu kompanije sa iskustvom zaposlenih.

Kako se inkluzija razlikuje od različitosti?

Inkluzija, s druge strane, podrazumeva organizacione napore da se zaposleni svih profila osećaju dobrodošlo i jednako tretirano. Inkluzivna organizaciona kultura čini da se ljudi osećaju poštovanim i cenjenim zbog toga što jesu kao pojedinac ili grupa. Zaposleni koji se osećaju dobrodošlo često su mnogo više posvećeni svom poslu, motivisaniji su i imaju veći nivo angažovanja. Proces inkluzije se fokusira na to da se ljudi osećaju cenjenim i važnim za uspeh kompanije. Kada se ljudi osećaju cenjenima, oni funkcionišu punim kapacitetom i osećaju se kao deo misije organizacije i osnovnih vrednosti kompanije.

10 Prednosti različitosti i inkluzije na radnom mestu

Organizacije treba da se usredsrede na raspodelu svojih resursa i napore za obuku kako bi privukle prave zaposlene sa najboljim umom, veštinama i iskustvom. U današnjem ratu za talente, ovo može zahtevati od poslodavaca da gledaju dalje od tradicionalnih praksi sticanja i zapošljavanja talenata.

Evo nekih od najvažnijih prednosti fokusiranja na različitost i inkluziju na radnom mestu.

Ubrzajte poslovni rast i finansijske performanse

Mekinzijevo istraživanje o raznolikosti pokazalo je da kompanije sa više roda, kulture i etničke pripadnosti nadmašuju poslodavce koji ne podržavaju različitost. Istraživanje je pokazalo da kompanije u najvišem kvartilu za iskustvo rodne raznolikosti imaju bolji učinak za 21%. Što se tiče etničke i kulturne raznolikosti, postojala je 33% verovatnoća za bolji učinak.

Podstaknite inovativnost i kreativnost kroz inkluziju i različitost

Različitost na radnom mestu je ključna za inovacije i kreativnost unutar organizacija. Imati zaposlene iz različitih sredina donosi različite perspektive i ideje u svakodnevno poslovanje. „Istraživanja pokazuju da čak i samo prisustvo fizičke različitosti dovodi do boljih performansi i za kompanije koje su vođene podacima, to dodatno povećanje performansi može biti izuzetno motivirajuće“, kaže Sabrina Klark, pomoćnik direktora u SIPartners. „To je takođe činjenica da se kompanije kojima nedostaje različitost javno prozivaju i da čak mogu da gube posao, a da ne pominjemo da zaostaju kada je u pitanju zapošljavanje. Čak i Google počinje da pokazuje znake da nedostatak različitosti utiče na njih“, kaže Klark (CIO).

Poboljšajte reputaciju kompanije

Kompanije koje promovišu različitost na radnom mestu vide se kao humanije i društveno odgovornije organizacije. Pored toga, podrška različitosti i inkluziji je dokaz morala, pravičnosti i empatije poslodavca. Ove karakteristike poslodavca su često veoma privlačne milenijalcima i mlađim generacijama.

Donosite bolje poslovne odluke

Pored implementacije ravnije hijerarhije i agilne organizacione kulture, različitost je jedan od ključnih faktora za bolje poslovno donošenje odluka.

Privucite visokokvalitetne kandidate

Prema Deloitte-u, 67% onih koji traže posao koristi različitost kao važan faktor kada razmatraju kompanije i ponude za posao.

Poboljšajte razmenu znanja na radnom mestu

Raznoliko radno mesto često znači više znanja o različitim poslovnim oblastima. Stoga je veća verovatnoća da će poslodavci koji podržavaju kulturu različitosti istaći u praksi razmene znanja unutar svojih kompanija.

Poboljšajte angažovanje zaposlenih

Različitost na radnom mestu podstiče angažovanje zaposlenih. Deloitte je sproveo istraživanje koje je obuhvatilo stavove i iskustva 1.550 zaposlenih u tri australijske korporacije koje posluju u proizvodnji, maloprodaji i zdravstvu. Ovo istraživanje je pokazalo da je angažman rezultat različitosti i inkluzije.

Smanjite fluktuaciju zaposlenih

Kompanije sa raznolikom radnom snagom generalno imaju niže stope fluktuacije. Različitost i inkluzija na radnom mestu dovode do toga da se svi zaposleni osećaju prihvaćeno i cenjeno. Kao rezultat toga, zaposleni se osećaju zadovoljnijim i duže ostaju u svojim kompanijama.

Povećajte osnaživanje zaposlenih

Prema jednom istraživanju o različitosti, zaposleni koji osećaju da se njihov glas čuje na poslu imaju skoro pet puta (4,6 puta) veću verovatnoću da se osećaju ovlašćenim da obavljaju svoj najbolji posao.

Povećajte lojalnost zaposlenih

Isto istraživanje navodi da zaposleni koji kažu da njihova kompanija pruža jednake mogućnosti imaju skoro četiri puta (3,8 puta) veću vjerovatnoću da kažu da su ponosni što rade za svoju kompaniju. I znate trik: kada su vaši zaposleni ponosni što rade za vašu kompaniju, spremniji su da ostanu, da daju sve od sebe i prirodno se zalažu za vaš brend. Ukratko, učiniti različitost i inkluziju jednim od vaših glavnih prioriteta je situacija u kojoj svi dobijaju.

Različitost i inkluzija – 10 najboljih praksi

Iako mnoga preduzeća pokušavaju da stvore i upravljaju različitim radnim mestima, mnoga nisu svesna nekih od najboljih praksi koje treba slediti.

Evo nekih od najboljih praksi raznolikosti i inkluzije.

1. Uspostavite osećaj pripadnosti

Uspostavljanje osećaja pripadnosti je ključno za zaposlene kako bi iz njih izvukli ono najbolje. Osećaj pripadnosti je jedna od najvažnijih psiholoških potreba koje treba zadovoljiti da bi se zaposleni osećali povezanim sa svojim poslodavcima i organizacijama.

2. Tretirajte SVE svoje zaposlene pošteno

Pravednost je jedan od ključnih preduslova da se zaposleni osećaju cenjeno i prihvaćeno. Nepravedne plate i paketi beneficija za zaposlene iz različitih sredina dovode do nezdrave kulture radnog mesta i nedostatka različitosti.

3. Ponudite jednake mogućnosti rasta

Prilika za rast je jedan od glavnih faktora koji privlače i zadržavaju talente u kompanijama. Zbog toga poslodavci treba da budu oprezni u pogledu pružanja pravičnog i ravnopravnog rasta i mogućnosti za napredovanje u karijeri svojim zaposlenima.

4. Prepravite svoje opise poslova i oglase za posao

Ako želite da privučete više različitih talenata, jezik koji koristite u svom oglasu za posao čini veliku razliku. Studija o oglasima za posao pokazala je da su oni koji koriste reči muškog tipa kao što su „ambiciozan“ i „dominacija“ manje privlačni kandidatkinjama.

5. Različitost i inkluzija kroz podršku inovacijama i kreativnosti

Da bi izgradile raznovrsno radno mesto, kompanije moraju podržavati kreativnost unutar svojih organizacija. Ako inovacija i kreativnost nisu jedan od vaših glavnih poslovnih ciljeva, biće teško izgraditi i održati raznolikost na radnom mestu.

6. Edukovati zaposlene o različitosti i inkluziji

Da bi raznolikost i inkluzija funkcionisali u vašoj organizaciji, zaposleni moraju da budu obavešteni o prednostima i najboljim praksama za podršku tim inicijativama. Nije dovoljno da menadžment višeg nivoa bude svestan šta različitost i inkluzija znače za poslovni uspeh i reputaciju kompanije.

7. Podržite timski rad i saradnju

Timski rad i saradnja su ono što zaposleni očekuju od svojih poslodavaca da podrže. Stoga, da biste privukli i zadržali raznovrsniju radnu snagu u vašoj organizaciji, saradnja bi trebalo da bude jedna od glavnih vrednosti vaše kompanije.

8. Podržite fleksibilnost na radnom mestu

Istraživanje o raznolikosti radnog mesta pokazalo je da je jedna od najboljih politika na radnom mestu za privlačenje različitih kandidata fleksibilnost. Istraživanje PvC-a pokazalo je da, u poređenju sa starijim generacijama, milenijalci cene kulturu kompanije koja podržava ravnotežu između posla i života. McKinseijevo istraživanje je pokazalo da je vrijednost kompanije broj 1 za žene fleksibilan raspored rada. Stoga vam  fleksibilne lokacije i radno vreme pomaže da privučete i zadržite raznovrsnije zaposlene.

9. Restrukturirajte svoj proces zapošljavanja

U zapošljavanju, fokusiranje na to u kojoj su kompaniji radili kandidati ili u koju školu su išli često može dovesti do smanjenja raznolikosti liste kandidata. Međutim, validne i pouzdane procene ličnosti su odličan alat za merenje osobina ličnosti, motivacije i veština kandidata. Studija od 150 kompanija otkrila je da one koje su koristile procenu ličnosti u procesu zapošljavanja imaju rasno raznovrsniju radnu snagu.

10.Rrazličitost i inkluzija – promovisanje na svim nivoima organizacije

Da bi inicijative za različitost i inkluziju funkcionisale, svi nivoi hijerarhije vaše kompanije moraju to da razumeju i podrže.

Različitost i inkluzija – kako ih meriti

Svi zaposleni treba da budu na istoj strani kada je u pitanju razumevanje prednosti raznovrsnog radnog mesta. Anketa Forbes Insights-a je otkrila da 60% kompanija ima postavljene metrike za merenje uspeha njihove raznolikosti i napora za inkluziju.

Iako napore na raznolikosti i inkluziji nije lako izmeriti, neke od najpopularnijih metrika uspeha uključuju:

Produktivnost zaposlenih

Moral zaposlenih

Angažman radnika

Menadžeri i viši rukovodioci smatraju se odgovornim za svoju različitost i učinak programa inkluzije kroz:

Komentare nastupa

Bonuse

Preglede preduzeća/odeljenja

Povećanje  plata

Promocije

Inicijative za različitost i inkluziju treba da budu podržane anketama i stvarnim podacima koji potiču iz iskustva vaših zaposlenih. Posedovanje informacija o tome šta funkcioniše i šta treba dodatno da prilagodite pomoći će vam da poboljšate iskustvo zaposlenih. Takođe će poboljšati vašu strategiju u privlačenju vrhunskih talenata različitih pozadina.

employer branding magazin

Prijavite se da besplatno dobijate na mejl jednom mesečno najbolje primere iz svetske prakse i najnovije inovacije i vesti iz Employer Branding sveta!

Pripremili: The Employer Branding Agency

Izvor: haiilo.com

Comments are closed.