Office interior. People working in creative workspace on open space. Modern workplace, employee happiness, how to boost productivity concept. Bright vibrant violet vector isolated illustration

Značaj pozitivne radne kulture

U današnjem konkurentnom poslovnom svetu, od suštinskog je značaja za kompanije da stvore pozitivne radne kulture koja odražava njihovu misiju, vrednosti i uverenja. Kultura obuhvata zajedničke vrednosti, uverenja, stavove i pretpostavke koje vode organizaciju i njene zaposlene. To utiče ne samo na tip kandidata koje kompanija privlači, već i na njenu produktivnost, angažovanje zaposlenih i stopu fluktuacije. U ovom članku ćemo više zaroniti u važnost pozitivne radne kulture i kako kompanije mogu da je stvore.

Šta je pozitivna radna kultura?

Pozitivna kultura je okruženje u kome se zaposleni osećaju cenjeno, podržano i obezbeđeno. To je okruženje koje neguje saradnju, komunikaciju i inkluzivnost.

Pozitivna kultura je ona koja se gradi na poverenju, poštovanju i otvorenoj komunikaciji. To je okruženje koje podstiče zaposlene da budu najbolji i da rade u zajedničkom cilju.

Zašto su važne pozitivne radne kulture?

Pozitivne radne kulture su neophodna za uspeh kompanije. Istraživanje Deloitte-a pokazuje da 94% rukovodilaca i 88% zaposlenih veruje da je posebna korporativna kultura važna za poslovni uspeh. Pozitivna kultura radnog mesta povezana je sa povećanim angažovanjem, produktivnošću i zadržavanjem zaposlenih. Zaposleni koji se osećaju cenjenim i podržanim imaju veće šanse da budu motivisani, angažovani i posvećeni svom poslu. Pozitivna kultura radnog mesta takođe stvara osećaj ponosa među zaposlenima, što se može prevesti u povećanu lojalnost i posvećenost organizaciji.

Kako kreirati pozitivne radne kulture

Stvaranje pozitivne kulture na radnom mestu zahteva planirane poteze menadžmenta. To uključuje uspostavljanje jasnih vrednosti i ciljeva, negovanje saradnje i komunikacije, stvaranje inkluzivnog radnog okruženja i obezbeđivanje jasnih ciljeva i nagrada za zaposlene.

Utvrditi jasne vrednosti i ciljeve

Utvrđivanje jasnih vrednosti i ciljeva je temelj pozitivne kulture. Kompanije treba da odvoje vreme da definišu svoje osnovne vrednosti i da ih efikasno saopšte svojim zaposlenima. Osnovne vrednosti treba da budu više od reči; treba ih pokazati kroz akcije i politike.

Kompanije takođe treba da utvrde jasne ciljeve i da daju mapu puta za njihovo postizanje. Jasni ciljevi i vrednosti pomažu zaposlenima da razumeju misiju kompanije i svoju ulogu u njenom postizanju.

Negovati saradnju i komunikaciju

Saradnja i komunikacija su od vitalnog značaja za stvaranje pozitivnog radnog okruženja. Menadžeri treba da podstiču timski rad i otvorenu komunikaciju. Oni takođe treba da pruže redovne mogućnosti za povratne informacije i evaluaciju.

Trebalo bi sprovoditi redovne evaluacije kako bi se procenilo kako ljudi međusobno komuniciraju, a povratne informacije treba pozdraviti i uzeti u obzir. Mogućnosti za društvenu interakciju, kao što su jutarnja kafa, begovi u timu i porodični vikendi, treba da budu omogućene kako bi se podstakle veze van posla.

Stvoriti inkluzivne i pozitivne radne kulture

Pozitivna kultura je ona u kojoj se svi zaposleni vrednuju, podržavaju i neguju bez obzira na razlike. Kompanije treba da stvore inkluzivno radno okruženje koje vrednuje individualne razlike i čini da se svi zaposleni osećaju dobrodošlo i prihvaćeno. Ovo se može postići pružanjem jednakih mogućnosti za sve zaposlene da napreduju i pristupe svim pogodnostima i nagradama koje se nude.

Obezbedite jasne ciljeve i nagrade za zaposlene

Zaposleni žele da se osećaju priznato za svoj doprinos. Pružanje jasnih ciljeva i nagrada pomaže da zaposleni budu motivisani i angažovani. Kompanije treba da imaju transparentnu politiku napredovanja i unapređenja koja pruža zaposlenima priliku da mere svoj učinak.

Metrike vezane za učinak će značiti da bi postojala zdrava konkurencija, ali ova vrsta iskrene izjave o politici bi pomogla da se izbegnu negativna osećanja i ogorčenost među članovima tima jedni prema drugima.

Povratne informacije

Najzdravije i najproduktivnije kulture su one u kojima se zaposleni osećaju slobodnim da podele svoje mišljenje, iznose zabrinutost, postavljaju pitanja i izražavaju svoje potrebe. Kompanije treba da podstiču povratne informacije i dvosmernu komunikaciju na radnom mestu.

Komunikacija nije samo informisanje zaposlenih, već i njihovo slušanje. Umesto da šalju biltene u kojima zaposleni nemaju način ili mogućnost da se pridruže razgovorima o važnim temama, kompanije treba da podstiču dijalog, debatu i aktivno slušaju svoje zaposlene.

Pozitivna kultura radnog mesta povezana je sa povećanim angažovanjem, produktivnošću i zadržavanjem zaposlenih. Kompanije mogu da stvore pozitivnu kulturu na radnom mestu uspostavljanjem jasnih vrednosti i ciljeva, negovanjem saradnje i komunikacije, stvaranjem inkluzivnog radnog okruženja, obezbeđivanjem jasnih ciljeva i nagrada za zaposlene i podsticanjem povratnih informacija i glasanja. Stvaranjem pozitivne kulture radnog mesta, kompanije mogu postići uspeh i stvoriti srećnu i motivisanu radnu snagu.

Pripremili: The Employer Branding Agency

Izvor – www.thehrdigest.com

Prijavite se da besplatno dobijate na mejl jednom mesečno najbolje primere iz svetske prakse i najnovije inovacije i vesti iz Employer Branding sveta!

Tags: No tags

Comments are closed.