Tiny people analyst observing the workers performance on tablet. Performance rating, employee work measurement, work efficiency feedback concept. Bright vibrant violet vector isolated illustration

Eksterno Employer Branding Istraživanje

Employer Branding je jedan od ključnih aspekata sveobuhvatne strategije zapošljavanja. On podstiče kandidate da se prijave za posao u kompaniji i zaposlene da ostanu u istoj. Zato je važno ispitati svoju reputaciju u široj javnosti tako što ćete sprovesti eksterno employer branding istraživanje.

Eksterni Employer Branding je strategija kompanije da upravlja i utiče na svoju reputaciju među kandidatima i ključnim zainteresovanim stranama, da bi se na kraju pozicionirala kao poželjan poslodavac.

Pored navedenih, ovde konkretno pišemo o benefitima održavanja Eksternog Employer Branding istraživanja jer je za sve dalje korake prvo dobro videti gde se nalazite sada, tj trenutno stanje vase reputacije.

Važnost održavanja Eksternog Employer Branding istraživanja:

  • Saznaćete kakvu reputaciju ima javnost o kompaniji – Rezultati iz eksternog istraživanja će vam dati uvide koje osobine i epitete javnost pripisuje kompaniji, šta generalno govore o vama, šta smatraju da ne posedujete ili da treba da poboljšate.
  • Dobićete uvid o tome šta kandidati misle o vašoj kompaniji –Eksterno Employer Branding istraživanje takođe uključuje kandidate koji bi se prijavili za rad u vašoj kompaniji. Njihovi odgovori pružiće vam uvid u to šta kandidati misle o njima, kako vas opisuju, da li bi se prijavili za rad, da li su već imali neko iskustvo sa vama, da li bi vas preporučili…Ovaj deo vam pruža uvid u to šta privlači ciljnu grupu ka vama kao poslodavcu, a šta bi trebalo da poboljšate.
  • Generalnu ocenu kompanije – Na osnovu prethodno navedenog, iz dobijenih rezultata i podataka kompanija može zaključiti kakvu reputaciju ima generalno u javnosti, šta ljudi misle i pričaju o njoj…To bi vam dosta značilo kada planirate korporativnu strategiju, da znate gde se nalazite, kako vas percipiraju I da postavite buduće ciljeve i okvire u kojima ćete se kretati. A takođe i za HR tim kada planira strategije zapošljavanja, da zna kako je kandidati percipiraju, kako da im se obrate i šta bi ih privuklo.
  • Značajne smernice za budući razvoj – Eksterno istraživanje pokazaće vam koja je vasa trenutna pozicija na tržištu rada i reputacija. Na osnovu tih podataka, HR tim dobija uvide u detektovane probleme ili oblasti na kojima više treba raditi što pomaže u kreiranju budućih ciljeva i aktivnosti koje kompanija želi da preuzme.

Ovakva istraživanja u najvećem delu poslodavci ne mogu sami da sprovedu, stoga je potrebno izabrati dobrog eksternog partnera koji će kvalitetno sprovesti Eksterno Employer Branding istraživanje.

Značaj angažovanja eksternog partnera za Eksterno Employer Branding istraživanje

Postoje određeni razlozi zašto je neophodno da angažujete eksternu agenciju za istraživanje:

  • Eksterni partner već dobro poznaje tržište, radi razna istraživanja i može vam pružiti značajne informacije i analizirati i vašu poziciju na istom.
  • Takođe, on je upućen i u aktivnosti vaše konkurencije i drugih značajnih varijabli koje utiču na pozicioniranje kompanija na tržištu
  • Eksterni partner upravo vam može pružiti i značajne uvide koji su vezani samo za vašu industriju, vaš profil kompanija i ciljnu grupu.
  • Takođe, upravo zbog tog poznavanja ciljnih grupa i kandidata, on dobro poznaje njihove potrebe i stanje na tržištu rada, što značajno može pomoći kompanijama u procesima privlačenja i zapošljavanja istih.
  • Eksterni partner može doći do većeg broja ispitanika, tj ciljne grupe i takođe tačno ispitati koji su to kanali i izvori putem kojih se oni informišu o kompaniji.

The Employer Branding Agency je jedina u regionu koja sprovodi opsežna Eksterna istraživanja Employer Branda koja se rade posebno za svakog klijenta ponaosob i posebno se prilagođava klijentu, njegovoj industriji i ciljnoj grupi.

Ukoliko vam je potrebno Eksterno Employer Branding istraživanje ili vas zanimaju detaljnije informacije o njemu , kontaktirajte nas putem mejla: partners@employer-branding.rs

Prijavite se da besplatno dobijate na mejl jednom mesečno najbolje primere iz svetske prakse i najnovije inovacije i vesti iz Employer Branding sveta!

Tags: No tags

Comments are closed.