hibridni model rada

Da li je hibridni model rada dobar za korporativnu kulturu?

Hibridni model rada, koja obuhvata mešavinu rada u kancelariji i rada na daljinu, pokazao se popularnim među kompanijama i zaposlenima. Teško je zamisliti, ali pre pandemije, samo 8% sastanaka uključivalo je zaposlenog koji radi od kuce. Saradnja se skoro uvek obavljala lično. Pandemija je primorala kompanije da brzo usvoje rad na daljinu kao sastavni deo svoje strategije kontinuiteta poslovanja. Postalo je potpuno jasno da zaposleni mogu biti jednako produktivni kao kada su bili u kancelariji, ako ne i više.

Najbolje od oba načina rada

Uvođenje hibridnog rada je najbolje od oba sveta- rada u kancelariji i rada od kuće. Ako se sistematski prilagođava, to je definitivno najpopularniji način za nastavak rada. Dakle, kako kompanije počinju da se pripremaju da vrate zaposlene u kancelariju, one takođe moraju biti spremne da usvoje hibridni rad, gde će neki ljudi raditi u kancelariji, drugi na daljinu, a treći u kombinaciji to dvoje.

Prema jednoj studiji, 62,8% stručnjaka vidi hibridni rad kao najproduktivniji pristup u svojim kompanijama. Prema drugom istraživanju, 9 od 10 zaposlenih želi fleksibilnost u tome gde i kada rade.

Hibridni model rada – Osnovne komponente

Kada pređete na hibridni način rada, politika rada i kultura su bitni za njegov uspeh. Stvaranje uspešnog hibridnog radnog okruženja zavisi od imperativnih karakteristika, evo nekoliko važnih:

Fleksibilno

Vaša organizacija treba da prihvati različite stilove i metode saradnje i komunikacije. Alati koje vaši zaposleni koriste treba da im omoguće da slobodno obavljaju svoj posao i komuniciraju među sobom. Takođe, treba da obezbede isti kvalitet iskustva za zaposlene u kancelariji, ali i za one koji rade od kuće.

Sa punom podrškom

Vaša organizacija treba da pokaže empatiju prema zaposlenima koji su možda umorni od virtuelnog rada, ali su zabrinuti zbog povratka u kancelariju. Zato je takve zaposlene potrebno podržati razgovorom, mini dolascima u kancelariju, prilikama da se zbliže sa kolegama…

Sigurnost

Sa hibridnim radom, potrebna vam je sigurnost koja ne ugrožava jednostavnost i efikasnost zaposlenih, a istovremeno osigurava da poštujete privatnost zaposlenih.

Upravljanje

Potreban vam je jednostavan način da upravljate infrastrukturom hibridnog rada, uključujući praćenje rada i produktivnosti zaposlenih, ali i pokazivanje poverenja i uključivanjem u donošenje odluka. Takođe vam je potrebna mogućnost prikupljanja podataka u realnom vremenu i razgovor kako biste osigurali da svi zaposleni imaju najbolje moguće iskustvo saradnje.

Hibridni model rada – prednosti

Pogledajmo kako hibridni model rada menja radno mesto.

Poboljšajte motivaciju zaposlenih na poslu

Kada vaši zaposleni imaju sve potrebne informacije, sarađuju sa ostalima, uključeni su donošenje odluka i njihovo mišljenje se uvažava, oni će onda biti motivisani još više da učestvuju u radnim obavezama i uživaju u svom poslu. Prema studijama, veća je verovatnoća da će takvi zaposleni ostati duže u kompaniji i dati bolje rezultate.

Uprkos dostupnosti fleksibilnog rada, neki radnici mogu i dalje održavati svoju redovnu rutinu tj izabrati i da rade u kancelariji. Sama mogućnost izbora načina pokazalo se da rezultira većim angažovanjem na poslu.

Bolja kultura kompanije uz hibridne model rada

Hibridni rad omogućava zaposlenima da se kreću između različitih okruženja po potrebi i želji.

Zaposleni, na primer, može da obavlja određene poslove kod kuće koji ne zahtevaju lično prisustvo i rad sa kolegama. Sa druge strane, oni se mogu pridružiti projektnim timovima na licu mesta i razviti odnose sa svojim kolegama.

Poboljšana efikasnost prostora

Hibridni model rada čini da je svaki dan sve manje zaposlenih u kancelariji. Možete efikasnije da iskoristite fizički prostor vašeg preduzeća jer je manje gužve nego u organizacijama koje praktikuju tradicionalni model rada.

Malo, dobro organizovano radno okruženje je produktivnije i efikasnije. Omogućava vam da primetite oblasti za poboljšanje, a da vaš radni prostor ne bude previše prazan ili pretrpan. Kao rezultat, vašem poslovanju može biti potrebno manje kancelarijskog prostora, smanjujući režijske troškove.

Pripremili: The Employer Branding Agency

Izvor: www.thehrdigest.com

Prijavite se da besplatno dobijate na mejl jednom mesečno najbolje primere iz svetske prakse i najnovije inovacije i vesti iz Employer Branding sveta!

Comments are closed.