Top 100 Employer Brands Serbia

2022

The Employer Branding Agency je i ove godine sprovela nezavisno sveobuhvatno istraživanje najboljih brendova poslodavaca na teritoriji Srbije.

Cilj istraživanja je da se prepoznaju najbolji brendovi poslodavaca iz svih segmenata privrede kako bi im se odalo priznanje, istakao njihov značaj i podstakli druge poslodavce da ulažu i unapređuju svoje Employer Branding prakse.

Istraživanje se vršilo od 01.08 do 30.10.2022. Ove godine uzorak je skoro dupliran i obuhvata gotovo 5000 ispitanika koji čine radno sposobno stanovništvo starosti od 18 do 65 godina na teritoriji cele Republike Srbije.

Upravo rezultati sa ovog istraživanja prenose mišljenje javnosti Srbije o najpoželjnijim poslodavcima odnosno reputaciju koju su poslodavci stekli kod opšte populacije. Mišljenje javnosti predstavlja zbir utisaka o internom i eksternom brendu poslodavca koje je javnost mogla da stekne na osnovu opšte informisanosti. Sam employer branding predstavlja reputaciju poslodavaca i razlikuje se od koncepta najbolji poslodavac.

Anketa se sastojala od 12 kategorija od kojih 11 predstavlja pojedinačnu industriju privrede koja obuhvata sve najveće poslodavce iz te kategorije i gde se bira najbolji brend poslodavca i jednu glavnu kategoriju koja se odnosi na izbor najboljeg brenda poslodavca iz cele privrede Srbije.

Ove godine istraživanje je prošireno i sadrži set otvorenih pitanja o:

  • glavnim benefitima na koje kandidati gledaju prilikom traženja posla,
  • razlozima za promenu trenutnog poslodavca,
  • predlozima šta bi poboljšalo njihovog poslodavca,
  • razlozima zašto ne žele da promene poslodavca tj. razlozima zadovoljstva,
  • najpoželjnijem sektoru za rad,
  • izvorima informisanja o poslodavcima,
  • kao i o kriterijumima na osnovu kojih biraju poslodavce i smatraju ih poželjnim.

Ispitivanje se sprovodilo u online formatu. U zatvorenom tipu pitanja su bili ponuđeni svi najveći poslodavci iz te industrije sa opcijom dodavanja ličnog izbora, time je obuhvaćena cela privreda, odnosno svi vodeći poslodavci u Srbiji – stoga finalna rang lista predstavlja Top 100 od skoro 450.000 poslodavaca u Srbiji. U svim pitanjima je bila uključena opcija shuffle, kako bi se izbegao nasumičan izbor. Od ove godine je uveden i set otvorenih pitanja gde su ispitanici mogli da iznesu svoje mišljenje i stavove o prethodno navedenim temama.

Rezultati istraživanja su sledeći: